Pozvánky na akce

Tato fotogalerie je prázdná.


Úřední deska

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy PDF
č.j.: OB/332/2017; vyvěšeno 15.11.2017; staženo: 2.12.2017

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb

2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech.1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
v jejich ochranných pásmech.
3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva
zemědělství.

—————

Komplexní pozemkové úpravy - Fojtovice - aktualizováno

Ustanovení opatrovníkem I PDF 715kB
(č.j.: OB/366/2017  vystavení 14.11.2017)

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky aktualizováno PDF 512kB
(č.j.: OB/365/2017 vystavení 19.10.2017)

Oznámení o zjišťování průběhu hranic PDF
(vystavení 13.9.2017)

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky PDF
(vystavení 9.6.2017  sejmutí 15.3.2018)

Zjišťování průběhu hranic pozemků PDF

Zápis z jednání PDF

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky PDF 

—————

Účelová neinvestiční dotace 2018

Obec Heřmanov pro rok 2018 podpoří sportovní aktivity v obci formou účelové neinvestiční , individuální dotace.
Podrobnosti v přílohách.
Neinvestiční účelová dotace (.pdf)
Žádost o dotaci (.doc 57kB)
(Vyvěšení: 7.11.2017)

—————

SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu

180201-SPU-pronajmy PDF  422kB
(vyvěšení: 1.11.2017  stažení 1.2.2018)

—————

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

pro obec s rozšířenou působností Děčín (dále jen „MAP“),  

časový harmonogram schvalovacího procesu MAP:

16.10.2017  distribuce finální verze dokumentu MAP
16.10.2017 – 3.11.2017  vyvěšení dokumentu MAP na webových stránkách zřizovatelů a školských zařízení (možnost seznámení  se s finálním  dokumentem)
1.11.2017 od 16 hod  konání veřejného projednání – Magistrát města Děčín, 28.října 1155/2, 405 02 Děčín 1 – velký sál
16.10.2017 – 3.11.2017 možnost uplatnit připomínku k dokumentu MAP prostřednictvím formuláře, případně osobně na veřejném projednání
4.11.2017 – 7.11.2017 zapracování uplatněných připomínek
8.11.2017  - 31.12.2017 schválení dokumentu MAP Řídícím výborem a zřizovateli školských zařízení (dle výzvy se požaduje souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností)

přílohy jsou uloženy ve složce na Dropboxu

—————

VOLBY 2017 - aktualizováno

Výsledky voleb za obec Heřmanov
protokol vysledky-voleb PDF (974 kB)
(vyvěšeno 23.10.2017)
Doporučujeme však přehlednější zpracování ze Statistického úřadu:
pro okrsek 1 Fojtovice
pro okrsek 2 Heřmanov


Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o termínu a místě konání PDF
(vyvěšeno 4.10.2017)

1. zasedání volební okrskové komise  PDF
(vyvěšeno 20.9.2017)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků PDF
(vyvěšeno 4.9.2017)

Minimální počet členů okrskových volebních komisí PDF
(vyvěšeno 18.8.2017)

—————

Mimořádná veterinární opatření

Nařízení státní veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření k zamenzení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Ústeckém kraji
Ohnisko v obci Blankartice II (PDF 936 kB)
Vyvěšeno 10.10.2017
Ohnisko v obci Blankartice (PDF 924 kB)
Vyvěšeno 17.7.2017

—————

SPÚ - zamýšlený převod pozemků

Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků.
Lesní pozemky Heřmanvo pdf 266kB
Lesní pozemky Fojtovice pdf 267kB
Vyvěšení: 11.9.2017; Sejmutí: 11.12.2017

—————

—————

Záměr k prodeji obecního pozemku

Záměr prodeje pozemku PDF
(vyvěšení: 23.5.2017  sejmutí 7.6.2017)

—————

—————

—————