MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Děčín (dále jen „MAP“),  

časový harmonogram schvalovacího procesu MAP:

-       16.10.2017                            distribuce finální verze dokumentu MAP

-       16.10.2017 – 3.11.2017        vyvěšení dokumentu MAP na webových stránkách zřizovatelů a školských zařízení (možnost      seznámení  se s finálním  dokumentem) - prosím vyvěste co nejdříve!

-       1.11.2017 od 16 hod            konání veřejného projednání – Magistrát města Děčín, 28.října 1155/2, 405 02 Děčín 1 – velký sál

-       16.10.2017 – 3.11.2017        možnost uplatnit připomínku k dokumentu MAP prostřednictvím formuláře, případně osobně na veřejném projednání

-       4.11.2017 – 7.11.2017           zapracování uplatněných připomínek

-       od 8.11.2017  - 31.12.2017   schválení dokumentu MAP Řídícím výborem a zřizovateli školských zařízení (dle výzvy se požaduje souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností)

 

přílohy jsou uloženy ve složce na Dropboxu