Hospodaření obce Heřmanov v roce 2011

14.01.2012 10:43
 Stav na účtech (běžný a termínovaný vklad) k 31.12.2010 127 000  
 Stav na účtech (běžný a termínovaný vklad) k 31.12.2011 4 882 000  
 Rozdíl -245 000  
 
 Schválený rozpočet příjmy 5 570 300  
 Schválený rozpočet výdaje   6 220 000  
 Rozdíl -649 700  
 
 Skutečnost příjmy 17 526 000  
 Skutečnost výdaje 17 771 000  
 Skutečnost rozdíl -245 000  
Schodek daný rozpočtem obce 649 700 Kč byl snížen na 245 000 Kč 
(Vzhledem k přehlednosti jsou čísla zaokrouhleny na tisíce)
 
 
Finanční podíl na provedených pracech v obci v r.2011
Objekt

Plán

Skutečnost Dotace Nákl. obce
Výměna oken a dveře u ZŠ MŠ č.p.120 500 000   451 000   212 000   239 000  
Lávka přes Fojt.potok u ZŠ MŠ č.p.120 416 000   428 000   385 000   43 000  
Stavba mostku v Heřmanově u č.p.126 893 000   1 595 000   1 525 000   70 000  
Stavba mostku v Heřmanově u č.p.106 1 142 000   1 990 000   1 901 000   89 000  
Stavba mostku v Heřmanově u č.p.78 814 000   1 444 000   1 381 000   63 000  
Stavba mostku v Heřmanově u č.p.4 1 206 000   1 982 000   1 904 000   78 000  
Stavba mostku ve Fojtovicich u č.p.6 919 000   1 487 000   1 338 000   149 000  
Stavba mostku ve Fojt. u požární nádrže 900 000   1 485 000   1 337 000   148 000  
Opravy 7 ks mostků 1 000 000   1 292 000   1 163 000   129 000  
Opravy 2 povrchů místních komunikací v Heřmanově 700 000   685 000   616 000   69 000  
Restaurace Heřmanov(byt) zednické začišť. kolem oken 40 000   4 000   0   4 000  
Vyspravení komunikací broušenkou 300 000   35 000   0   35 000  
Oprava omítek na sále ve Fojtovicích 10 000   3 000   0   3 000  
Výměna okapu na budově obecního úřadu 7 000   6 000   0   6 000  
Drobné údržbové práce na hasičárně 5 000   5 000   0   5 000  
 

 

Další práce (celkem v hodnotě 180 000 Kč)
  • Úprava svahu naproti Černým - odtěžení dřevin
  • Zhotovení přístupové cesty od lávky ke vchodu do ZŠ MŠ
  • Zahájení terénních úprav zákl. patky pro Blank. p.p.č. 119
  • Zhotovení lávky do parku ve Fojtovicích
  • Provedení přístupové cesty pro vjezd do ZŠ MŠ nákl. auta
  • Sportovní areál ve Fojtovicích, nátěr plotu, sloupků, zábrad
 

—————

Zpět