Hospodaření obce Heřmanov v roce 2011

14.01.2012 10:43

 Stav na účtech (běžný a termínovaný vklad) k 31.12.2010 127 000  
 Stav na účtech (běžný a termínovaný vklad) k 31.12.2011 4 882 000  
 Rozdíl -245 000  
 
 Schválený rozpočet příjmy 5 570 300  
 Schválený rozpočet výdaje   6 220 000  
 Rozdíl -649 700  
 
 Skutečnost příjmy 17 526 000  
 Skutečnost výdaje 17 771 000  
 Skutečnost rozdíl -245 000  
Schodek daný rozpočtem obce 649 700 Kč byl snížen na 245 000 Kč 
(Vzhledem k přehlednosti jsou čísla zaokrouhleny na tisíce)
 
 
Finanční podíl na provedených pracech v obci v r.2011
Objekt

Plán

Skutečnost Dotace Nákl. obce
Výměna oken a dveře u ZŠ MŠ č.p.120 500 000   451 000   212 000   239 000  
Lávka přes Fojt.potok u ZŠ MŠ č.p.120 416 000   428 000   385 000   43 000  
Stavba mostku v Heřmanově u č.p.126 893 000   1 595 000   1 525 000   70 000  
Stavba mostku v Heřmanově u č.p.106 1 142 000   1 990 000   1 901 000   89 000  
Stavba mostku v Heřmanově u č.p.78 814 000   1 444 000   1 381 000   63 000  
Stavba mostku v Heřmanově u č.p.4 1 206 000   1 982 000   1 904 000   78 000  
Stavba mostku ve Fojtovicich u č.p.6 919 000   1 487 000   1 338 000   149 000  
Stavba mostku ve Fojt. u požární nádrže 900 000   1 485 000   1 337 000   148 000  
Opravy 7 ks mostků 1 000 000   1 292 000   1 163 000   129 000  
Opravy 2 povrchů místních komunikací v Heřmanově 700 000   685 000   616 000   69 000  
Restaurace Heřmanov(byt) zednické začišť. kolem oken 40 000   4 000   0   4 000  
Vyspravení komunikací broušenkou 300 000   35 000   0   35 000  
Oprava omítek na sále ve Fojtovicích 10 000   3 000   0   3 000  
Výměna okapu na budově obecního úřadu 7 000   6 000   0   6 000  
Drobné údržbové práce na hasičárně 5 000   5 000   0   5 000  
 

 

Další práce (celkem v hodnotě 180 000 Kč)
  • Úprava svahu naproti Černým - odtěžení dřevin
  • Zhotovení přístupové cesty od lávky ke vchodu do ZŠ MŠ
  • Zahájení terénních úprav zákl. patky pro Blank. p.p.č. 119
  • Zhotovení lávky do parku ve Fojtovicích
  • Provedení přístupové cesty pro vjezd do ZŠ MŠ nákl. auta
  • Sportovní areál ve Fojtovicích, nátěr plotu, sloupků, zábrad
 

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode