Informace o stavebních částech

09.03.2012 18:52

 • Po zimním období a silných mrazech začalo docházet k padání kamenů v prostoru u hl. silnice naproti Černým ve spodní části Heřmanova. Ze strany obce se provedly preventivní práce na odstranění nebezpečných kamenů, SúS osadila nejhorší úsek betonovými bloky, další práce budou pokračovat na odstranění 16 stromů rostoucích na vrcholu samotného srázu.
  Zároveň byla na krajský úřad Ústeckého kraje dopravní odbor odeslána žádost o společné řešení problému se sesuvem kamení a zeminy. Vedoucí odboru ing. Franěk přislíbil, že se na kraji budou tímto zabývat. Byl přizván zástupce fy. Vertico, aby navrhl opatření k řešení a stabilizaci svahu. 

  Je velmi pravděpodobné, že většinu finančních prostředků bude muset obec vynaložit ze svých prostředků.
 • Z prosincového zasedání byly připomínky k prováděné stavbě ze strany SúS a Povodí Ohře, hlavně nebezpečná místa tj. propustky v blízkosti silnice.
  Pan Kocián byl na tato místa upozorněn s tím, že pokud nebude tato problematika řešena, bude obec nucena se obrátit na dopravní odbor.
  SúS na těchto závadách pracovala sporadicky, prozatím odstraňovaly pouze záležitosti s ohledem na zimní počasí.
 • Zimní období ukázalo na nedostatky, tj. propustnost škarp. Některé jsou přerušeny nájezdy ze silnice k nemovitostem. Co je obecní pozemek je na řešení obce, co je na soukrommém pozemku je záležitost SúS a vlastníků pozemků. SúS si bude řešit s vlastníky sama. Příklad toho je žádost Cajsků, paní Slukové a Vaňkové o odvedení vod podél silnice.
 • Probíhá výroba čekárny k Trkalům, stávající bude opravena a umístěna k hospodě v Heřmanově.

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode