Informace pro občany na dny 8. až 10. června

08.06.2013 14:52
Vzhledem k vysoké nasycenosti půdy deštěm a předpovědi počasí, kdy může spadnout lokálně až 40 mm srážek hrozí v uvedených dnech akutní nebezpečí zaplavení domů. Nebezpečí hrozí hlavně od vody, která stéká z přilehlých strání.
Žádám tímto, aby předešli škodám na majetku, aby si kolem své nemovitosti provedli vlastní opatření, tj. obnovili odtokové cesty pro vodu ze strání.
Jelikož k jednotlivým domům se může voda dostat různými cestičkami, dochází ke stékání pramínků v prameny a domů je v obci takto ohrožených více než 100, není v silách povodňové komise fyzicky zabezpečit práce spojené s přímým odstraňováním přitékající vody. Povodňová komise složená ze zastupitelů obce Heřmanov v takovýchto situacích hlavně zabezpečuje průchod vody v potoce a v kritických okamžicích organizuje přesun dobrovolníků na nejohroženější místa v celé délce 6 km potoka.
V případě, že občan bude potřebovat k zabezpečení svojí nemovitosti pytlovaný písek, nechť se obrátí na člena povodňové komise pana Josefa Kučeru, který podá informaci, kde si pytlovaný písek vyzvedne (tel.732 974 968).
Dále žádám občany, aby odklidili z blízkosti potoka veškeré plovoucí předměty, jejím odplavením se můžou zneprůchodnit propustky a mostky. Jeden případ se stal v pátek 7.6.2013 v 18 hodin ve Fojtovicich, kdy se po hodinovém lijáku uvolnila deska pro nabírání vody z potoka u č.p. 78 (Lukavský, Moravec) a zcela zneprůchodnil můstek pod touto nemovitostí, kde se tvořila přehrada. Voda prudce přetékala přes tento můstek a jenom ustání srážek zabránilo jeho stržení. Na tuto dramatickou situaci jsem zareagoval, vyrozuměl člena komise T. Rudolfa, který s vypůjčenou technikou přijížděl na pomoc. Nakonec vše dobře dopadlo, voda poklesla a deska se uvolnila. Pokud by nedošlo k uvolnění desky, mohl se můstek zřítit a prudký proud mohl ohrozit další nemovitosti a zcela určitě by došlo ke zničení silnice III.tř ve Fojtovicích. A příčinou možné obrovské škody byla deska pro nabírání vody z potoka.
8.6.2013  ve 12:55 hodin
Starosta

—————

Zpět


Fotogalerie

/album/fotogalerie2/p6070966-jpg/
/album/fotogalerie2/p6070968-jpg/
/album/fotogalerie2/p6070969-jpg/
/album/fotogalerie2/p6070970-jpg/
/album/fotogalerie2/p6070971-jpg/
/album/fotogalerie2/p6070972-jpg/

—————