Jak hospodařilo minulé zastupitelstvo a s jakým stavem účtech skončilo?

14.03.2011 12:11

Pro někoho jednoduchá otázka, ale odpověď může být složitá. Jelikož stav účtů je snadné vyčíslit, ale potřeby do oprav, rekonstrukcí nebo rozvoje je nutno odhadovat a ještě navíc stanovit priority a určit požadovaný konečný stav.

Obec není finančně zadlužena. Na konci volebního období předchozího zastupitelstva zůstalo na účtech:

  • termínovaný vklad k 15.11.2010  - 1.313.838,96 Kč
  • běžný účet k 12.11.2010 - 3.784.199,81 Kč

Převzali jsme také však mnoho závazků, ktré souvisejí s nutnými investicemi. Pro představu:

  • škody na majetku obce Heřmanov po povodni jsou přibližně 10 mil.Kč, s tím, že od ministerstva pro místní rozvoj může, ale nemusí (není na ně právní nárok) získat zpět obec 7 až 9 mil. Kč.
  • Další položku min. 10mil. Kč by obec potřebovala na obnovu, opravu staveb v majetku obce na kterých se prováděla minimální údržba, oprava, rekonstrukce.

 

—————

Zpět