Kandidátní listina "HFB"

10.10.2010 20:42
     
1 Josef KUČERA 32let, svářeč, Heřmanov
2 Josef SEDLÁČEK 64let, důchodce, Fojtovice
3 Gabriela ŠVANDRLÍKOVÁ 31let, učitelka MŠ, Heřmanov
4 Miroslav KALETUS 41let, podnikatel, Heřmanov
5 Simona SEDLÁČKOVÁ 38let, kontrolor, Fojtovice
6 František MINAŘÍK 39let, podnikatel, Heřmanov
7 Michal KOŠINA 44let, podnikatel, Heřmanov
8 Eva MICHÁLKOVÁ 54let, přadlena, Blankartice
9 Petr POSPÍŠIL 37let, podnikatel, Heřmanov

 

Dokončení územního plánu obce Heřmanov

 • příprava a realizace dostavby vodovodu Fojtovice-Heřmanov
 • převzetí vodovodu Heřmanov do správy obce od SČVK

Obnova infrastruktury obce po srpnových povodních

 • oprava místní komunikace
 • oprava mostků v majetku obce

Rozšíření dětského hřiště v obci Heřmanov v areálu školy a zpřístupnění veřejnosti i o víkendu

Realizace vybudování druhé části místního hřbitova

Sanace skalního masivu v dolní části obce Heřmanov

Pokračování ve vytváření finančního fondu rezerv pro případné mimořádné události

Rozvoj obce a podpora práv občanů

 • podpora kulturních a sportovních akcí v obci Heřmanov, Fojtovice, Blankartice
 • zajištění dopravní obslužnosti obce
 • nutnost hájit zájmy občanů

Podpora zaměstnanosti místních občanů vedených v evidenci úřadu práce Děčín

 • pěstební práce v "Obecních lesích s.r.o."
 • podpora místního podnikání při práci v "Obecních lesích s.r.o."
 • přednostní využití místních občanů pro práce vedené obecním úřadem
 • Naší snahou bude maximálně využít získání dotací z Evropské unie.

—————

Zpět