Kandidátní listina "HFB"

10.10.2010 20:42

     
1 Josef KUČERA 32let, svářeč, Heřmanov
2 Josef SEDLÁČEK 64let, důchodce, Fojtovice
3 Gabriela ŠVANDRLÍKOVÁ 31let, učitelka MŠ, Heřmanov
4 Miroslav KALETUS 41let, podnikatel, Heřmanov
5 Simona SEDLÁČKOVÁ 38let, kontrolor, Fojtovice
6 František MINAŘÍK 39let, podnikatel, Heřmanov
7 Michal KOŠINA 44let, podnikatel, Heřmanov
8 Eva MICHÁLKOVÁ 54let, přadlena, Blankartice
9 Petr POSPÍŠIL 37let, podnikatel, Heřmanov

 

Dokončení územního plánu obce Heřmanov

 • příprava a realizace dostavby vodovodu Fojtovice-Heřmanov
 • převzetí vodovodu Heřmanov do správy obce od SČVK

Obnova infrastruktury obce po srpnových povodních

 • oprava místní komunikace
 • oprava mostků v majetku obce

Rozšíření dětského hřiště v obci Heřmanov v areálu školy a zpřístupnění veřejnosti i o víkendu

Realizace vybudování druhé části místního hřbitova

Sanace skalního masivu v dolní části obce Heřmanov

Pokračování ve vytváření finančního fondu rezerv pro případné mimořádné události

Rozvoj obce a podpora práv občanů

 • podpora kulturních a sportovních akcí v obci Heřmanov, Fojtovice, Blankartice
 • zajištění dopravní obslužnosti obce
 • nutnost hájit zájmy občanů

Podpora zaměstnanosti místních občanů vedených v evidenci úřadu práce Děčín

 • pěstební práce v "Obecních lesích s.r.o."
 • podpora místního podnikání při práci v "Obecních lesích s.r.o."
 • přednostní využití místních občanů pro práce vedené obecním úřadem
 • Naší snahou bude maximálně využít získání dotací z Evropské unie.

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode