Komínová revoluce

24.11.2010 15:03

Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. z března tohoto roku reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií a stavebních materiálů a na přelomu roku nahradí vyhlášku č. 111/81 Sb. která je morálně i technicky zastaralá. Tato vyhláška v nejrozšířenější kategorii tzv. domácnostních kotlů na pevná paliva (tedy na dřevo a uhlí) do 50 kW výkonu nařizovala čištění komínů min. 4 x ročně prostřednictvím odborně způsobilé osoby – kominíka.

Nové nařízení vlády v této kategorii rozděluje provoz na sezónní a celoroční a nařizuje čištění min. 2x, resp. 3x do roka. V kategorii kapalných spotřebičů 3x a u plynných min. 1x ročně a to zpravidla před zahájením topné sezóny. Podstatně významnější ustanovení nyní majitelům umožňuje čištění spalinové cesty svépomocí za podmínky pravidelné roční revize spalinové cesty odborníkem. Tím dochází nejen k legalizaci současného „domácího“ čištění a vymetání komínů, ale zejména snížení nákladů na tuto činnost, která může dosáhnout ročně částky až 1,5 tis Kč a to až na jednu čtvrtinu. Upozorňujeme, že i novela umožňuje řízené vypalování komína pouze odborně způsobilé osobě.

Při svémocném mechanickém čištění je třeba dbát maximální bezpečnosti práce především ve výškách a také dodržovat stanovený postup čištění. Odborníci varují, že kromě možného pádu může zejména u starších a poškozených komínů dojít při této činnosti k poškození komínu, případně střešní krytiny. Nově také nařízení v příloze upřesňuje lhůty kontrol a čištění a osvobozuje od čištění nepoužívané komíny. Vzhledem k tomu, že jen v roce 2009 vzniklo závadou topidel a komínů přes 400 požárů zdůrazňujeme, že čištění, kontrolu a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat.

Nové nařízení vlády, které nabývá účinnosti 1. ledna 2011.

Jiří Sucharda, osoba odborně způsobilá č. OZO v PO č. kat. Z 469/98, požární preventista

Převzato se svolením autora

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode