Komínová revoluce

24.11.2010 15:03

Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. z března tohoto roku reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií a stavebních materiálů a na přelomu roku nahradí vyhlášku č. 111/81 Sb. která je morálně i technicky zastaralá. Tato vyhláška v nejrozšířenější kategorii tzv. domácnostních kotlů na pevná paliva (tedy na dřevo a uhlí) do 50 kW výkonu nařizovala čištění komínů min. 4 x ročně prostřednictvím odborně způsobilé osoby – kominíka.

Nové nařízení vlády v této kategorii rozděluje provoz na sezónní a celoroční a nařizuje čištění min. 2x, resp. 3x do roka. V kategorii kapalných spotřebičů 3x a u plynných min. 1x ročně a to zpravidla před zahájením topné sezóny. Podstatně významnější ustanovení nyní majitelům umožňuje čištění spalinové cesty svépomocí za podmínky pravidelné roční revize spalinové cesty odborníkem. Tím dochází nejen k legalizaci současného „domácího“ čištění a vymetání komínů, ale zejména snížení nákladů na tuto činnost, která může dosáhnout ročně částky až 1,5 tis Kč a to až na jednu čtvrtinu. Upozorňujeme, že i novela umožňuje řízené vypalování komína pouze odborně způsobilé osobě.

Při svémocném mechanickém čištění je třeba dbát maximální bezpečnosti práce především ve výškách a také dodržovat stanovený postup čištění. Odborníci varují, že kromě možného pádu může zejména u starších a poškozených komínů dojít při této činnosti k poškození komínu, případně střešní krytiny. Nově také nařízení v příloze upřesňuje lhůty kontrol a čištění a osvobozuje od čištění nepoužívané komíny. Vzhledem k tomu, že jen v roce 2009 vzniklo závadou topidel a komínů přes 400 požárů zdůrazňujeme, že čištění, kontrolu a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat.

Nové nařízení vlády, které nabývá účinnosti 1. ledna 2011.

Jiří Sucharda, osoba odborně způsobilá č. OZO v PO č. kat. Z 469/98, požární preventista

Převzato se svolením autora

—————

Zpět