Místní akční plán rozvoje vzdělávání

25.10.2017 12:24

pro obec s rozšířenou působností Děčín (dále jen „MAP“),  

časový harmonogram schvalovacího procesu MAP:

16.10.2017  distribuce finální verze dokumentu MAP
16.10.2017 – 3.11.2017  vyvěšení dokumentu MAP na webových stránkách zřizovatelů a školských zařízení (možnost seznámení  se s finálním  dokumentem)
1.11.2017 od 16 hod  konání veřejného projednání – Magistrát města Děčín, 28.října 1155/2, 405 02 Děčín 1 – velký sál
16.10.2017 – 3.11.2017 možnost uplatnit připomínku k dokumentu MAP prostřednictvím formuláře, případně osobně na veřejném projednání
4.11.2017 – 7.11.2017 zapracování uplatněných připomínek
8.11.2017  - 31.12.2017 schválení dokumentu MAP Řídícím výborem a zřizovateli školských zařízení (dle výzvy se požaduje souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností)

přílohy jsou uloženy ve složce na Dropboxu

—————

Zpět