Návrhy znaku a vlajky obce II

27.02.2014 19:42

Představujeme Vám návrhy znaku a vlajky ze kterých si obec Heřmanov bude vybírat. Návrhy připravil Stanislav Kasík - Heraldická kancelář „Dauphin“ - Roudnice nad Labem.

V případě, že Vás nějaký znak upoutá nebo se budete chtít k návrhům vyjádřit, máte možnost do 5.3.2014.

Můžete se obracet na tyto kontaktní osoby:

Blankartice: Jiří Zdvořáček, Josef Siruček nebo Jiří Řezáč
Fojtovice: Jaroslava Pálková nebo Josef Váňa
Heřmanov:
starosta (na OÚ), Martin Kout, Jakub Minařík, Martin Vepřek nebo Radka Folková

 

Tito lidé budou shromažďovat Vaše názory a poté připraví konečný návrh. Po schválení Zastupitelstvem potom bude probíhat ještě schvalování v Poslanecké sněmovně.

 

Z rozsáhlé debaty na zasedání komise dne 21.února vyplynulo většinové akceptování návrhu znaku č. 1 a č. 2 a zároveň byl za všeobecného souhlasu formulován požadavek na doplnění těchto dvou návrhů o jejich upravené a modifikované podoby.

 

 

Na stránce vlevo dole máte malou minianketu a dole Facebook komentáře.

 

Návrh B - Znak č.1a, 1b, 1c


Možné návhry vlajek


Vidlicový řez rozděluje štít na tři části v souladu s třemi částmi, které tvoří obec. Každé z polí zastupuje jednu z částí – k Heřmanovu se vztahuje dolní pole se stříbrnými hvězdami, které jsou převzaty z erbu Clary-Aldringenů, držitelů panství Bynovec, ke kterému Heřmanov patřil. Zlato-černě polcené pole je inspirováno erbem pánů z Vartenberka, kteří pařili k dominantním vlastníkům Benešova, a toto pole lze vztáhnout k Fojtovicím. Stříbrné pole se vztahuje k Blankarticím a k etymologickému významu jména vsi. 
 
Ve variantních návrzích se tři květy lnu shodují s počtem místních částí. Zelené pole s korunou lze vyložit i jako symbol vrchu mezi Fojtovicemi a Blankarticemi, který je místně pojmenován Koruna..

 
Návrh B - Znak č.2a, 2b, 2c, 2d


Vidlice symbolizuje dva potoky na katastru obce – Fojtovický a Dolský. Vidlicí je štít rozdělen na tři části ve shodě s počtem místních částí tvořících obec. Mlýnský kámen odkazuje na historické mlýny na těchto potocích. Buková a dubová větvička jsou inspirovány převažujícími zástupci listnatých stromů v okolních lesích.
 
Variantně lze umístit např. mlýnské kolo, kypřici, nebo pouze zelené pole.
 
 

 

Zpět

Původní sada návrhů včetně kompletních popisů

 

Na stránce dole Facebook komentáře.

 

Znak č. 1
Obráceným vidlicovým řezem dělený štít. Pole vpravo nahoře zlato-černě polcené, vlevo nahoře ve stříbrném poli modrá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. V dolním modrém poli tři (1, 2) stříbrné hvězdy.

Vidlicový řez rozděluje štít na tři části v souladu s třemi částmi, které tvoří obec. Každé z polí zastupuje jednu z částí – k Heřmanovu se vztahuje dolní pole se stříbrnými hvězdami, které jsou převzaty z erbu Clary-Aldringenů, držitelů panství Bynovec, ke kterému Heřmanov patřil. Tři hvězdy mohou být vykládány jako odkaz na tři místní části obce. Zlato-černě polcené pole je inspirováno erbem pánů z Vartenberka, kteří pařili k dominantním vlastníkům Benešova, a toto pole lze vztáhnout k Fojtovicím. Stříbrné pole se vztahuje k Blankarticím a k etymologickému významu jména vsi. Růže je pánů Sezimů z Ústí, jako historických vlastníků panství Liběšice a Ploskovice, k nimž Blankartice historicky patřily.
 
vlajka
Znak č. 1a

Obráceným vidlicovým řezem dělený štít. Pole vpravo nahoře zlato-černě polcené, vlevo nahoře ve stříbrném poli stojek lnu s listy a třemi květy přirozených barev. V dolním modrém poli tři (1, 2) stříbrné hvězdy.

Variantní návrh k předchozímu tím, že v levém horním poli byla růže zaměněna za stonek lnu, který ukazuje na tradiční pěstování této plodiny, na přadláctví a tkalcovství a také na mlýn na lněný olej nejen v Blankarticích.
vlajka
Znak č. 2

Ve stříbrném štítě modrá vidlice. V horním zeleném poli zlatý mlýnský kamen s černou kypřicí. Dole v pravém poli šikmo zelená větévka dubu s dvěma odkloněnými listy a červeným žaludem v zelené misce mezi nimi.  Dole v levém poli kosmo zelená větévka buku s dvěma odkloněnými listy a červenou bukvicí mezi nimi.

Vidlice symbolizuje dva potoky na katastru obce – Fojtovický a Dolský. Vidlicí je štít rozdělen na tři části ve shodě s počtem místních částí tvořících obec. Mlýnský kámen odkazuje na historické mlýny na těchto potocích. Buková a dubová větvička jsou inspirovány převažujícími zástupci listnatých stromů v okolních lesích.
vlajka
Znak č. 3

V zeleném štítě pod třemi stříbrnými hvězdami vedle sebe stříbrná paže v kroužkové zbroji, držící šikmý stříbrný meč se zlatou záštitou a hruškou.

Ruka s mečem ukazuje na jméno obce, jehož etymologický výklad je spojen s „mužem od vojska,“ s „bojovníkem“. Ve středověkém významu lze uvažovat o rytíři. Kroužková zbroj byla typická pro rytíře zejména ve 13. století, kam by se mohlo položit založení vsi. Tři hvězdy jsou převzaty z erbu hrabat z Clary-Aldringenu, jako držitelů panství Bynovec, ke kterému Heřmanov historicky patřil.  Tyto tři figury zároveň symbolizují tři místní části současné obce. Zelený štít je inspirován přírodní prostředím, ve kterém obec leží. Zelená je ostatně vnímána jako barva přírody, lesů, venkova a zemědělství.
vlajka
Znak č. 4

Ve stříbrném štítě, pod modrou hlavou s třemi stříbrnými hvězdami vedle sebe zlato-černě polcené kruhové pole obtočené zeleným drakem.
Tři hvězdy v hlavě štítu jsou odvozeny od erbu hrabat z Clary-Aldringenu, vlastníků panství Bynovec, ke kterému historicky patřil i Heřmanov. Počet hvězd se shoduje s počtem místních částí dnešní obce. Kruhové pole obtočené drakem je inspirováno erbem pánů z Vartenberka, kteří v určitých obdobích patřili k historickým vlastníkům jak Blankartic (hrad Děčín a hrad Litýš), tak Fojtovic (panství Děčín před r. 1511) a Heřmanova (1451 – 1511 Benešov; 1609 – 1613 Česká Kamenice).
vlajka
Znak č. 5
V zeleném štítě červené, zlatě lemované kruhové pole se stříbrným kráčejícím lvem se zlatou zbrojí, podložené kosmým stříbrným postaveným mečem se zlatou záštitou a jílcem a šikmým stříbrným vztyčeným kopím na zlatém ratišti.

Kruhové pole obsahuje figuru kráčejícího lva z původního erbu pánů z Michalovic a ukazuje na období tzv. německé kolonizace, kterou páni z Michalovic vedli z hradu Ostrý v závěru 13. a v první polovině 14. století. Pokud budeme vnímat kruhové pole jako štít a s ním meč a kopí jako typické zbraně bojovníka ze 13. století, pak jde o figury, které lze spojit s etymologickým významem názvu obce Heřmanov, odvozeném od pojmů „muž z vojska“, „voják“, „bojovník“. Štít, meč a kopí jsou tři figury, které se počtem shodují s počtem místních částí obce. Zelená barva vyjadřuje nejen historický zemědělský charakter vsí, které tvoří obce, ale i jejich současné přirozené přírodní prostředí, ve kterém se nacházejí.
vlajka

 

Anketa

Vybírejte i znaky z nové sady

Celkový počet hlasů: 31

Anketa

Jaký znak preferujete z původní sady?

Celkový počet hlasů: 37

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode