Neuvážený čin - odhozený sud oleje

20.04.2012 20:50

 

Zřejmě ve čtvrtek 19.4.2012 zatím neznámý pachatel provedl neuvážený čin. Ve směru od hřbitova směrem na Blankartice svalil 200 l sud plný upotřebeného oleje směrem k Dolskému potoku. Jenom náhodou nedošlo k úniku oleje do potoka. Díky pracovníkům Veřejné služby, kteří uklízeli poházené odpady z Dolského údolí na sobotní sběr nedošlo k ropné havárii.Únikem by nebyli ohroženi vodní živočichové jenom v Dolském potoce, ale i v Ploučnici. Tímto děkuji všem zaměstnancům provádějícím čištění prostranství a Tomáši Rudolfovi za vytažení sudu od potoka. Zároveň žádám všechny obyvatele obce, aby v případě, že si všimli podezřelého auta se sudem, nechť tuto událost nahlásí na obecní úřad.  
 

—————

Zpět