Prodloužení kotlíkové dotace

14.03.2018 13:34

termín pro příjem žádostí 3. Výzvy kotlíkové dotace, kterou zprostředkovává Krajský úřad Ústeckého kraje byl prodloužen do 29.06.2018 do 12:00 hod.

Bližší informace získáte na adrese https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-3-vyzva-usteckeho-kraje/d-1716304/p1=204752.

Starší teplovodní kotle, které slouží k vytápění a které splňují emisní třídu 0., 1., nebo 2., se nebudou moci po roce 2022 používat.
Toto nařízení je dáno zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

—————

Zpět