Program rozvoje obce - dotazník

29.11.2015 16:25
Milí spoluobčané,
naše obec Heřmanov začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout
jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem
při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla
naše obec Heřmanov být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.
O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, ve vývěskách. Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Starosta obce František David
 

—————

Zpět