Sběr nebezpečných a objemných odpadů

20.09.2011 22:23

Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností v sobotu 22. října 2011

1 Fojtovice - býv.stan.kont. č.6 - u Horů 08:00- 08:15
2 Fojtovice - býv.stan.kont. č.5 - u p.Okrouhlého 08:20- 08:35
3 Fojtovice - býv.stan.kont. č.4 - u požární nádrže 08:40- 09:00
4 Heřmanov - býv.stan.kont. č.3 - u paní Egrové 09:05- 09:25
5 Blankartice -býv.stan.kont. č.7- u Michálků 09:30- 09:45
6 Blankartice -býv.stan.kont. č.8- otočka autobusu 09:50- 10:05
7 Heřmanov -býv.stan.kont. č.2- u hospody 10:10- 10:30
8 Heřmanov -býv.stan.kont. č.1- u p. Procházky 10:35- 10:50

 

CO LZE ODEVZDAT?

Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti škůdcům na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (včetně obalů), olejové filtry, znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky, tužkové baterie..), zářivky, lednice, televize, vyřazené léky, teploměry...

Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění, elektronická zařízení, železný šrot, pouze osobní pneumatiky.....

POZOR !!! Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodíly a velké pneumatiky.

Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.

—————

Zpět