Sběr nebezpečných a objemných odpadů

25.03.2018 00:00

V sobotu 7. září 2017

nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu:

1.

Fojtovice

- u Horů

07:30 – 07:45

2.

Fojtovice

- p. Okrouhlého

07:50 – 08:05

3.

Fojtovice

- u požární nádrže

08:10 – 08:30

4.

Heřmanov

- u pí Egrové

08:35 – 08:55

5.

Blankartice

- u Michálků

09:00 – 09:15

6.

Blankartice

- otočka autobusu

09:20 – 09:35

7.

Heřmanov

- u hospody

09:40 – 10:00

8.

Heřmanov

- u p. Procházky

10:05 – 10:20

9.

Heřmanov

- u odbočky na Mlatce

10:25 – 10:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky tužkové baterie,…), zářivky, lednice, televize, vyřazené léky, teploměry……

 

Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická zařízení, železný šrot, pneumatiky osobní a nákladní do výšky 120 cm (TRAKTOROVÉ NE!).

!! POZOR !! Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodílny a  pneumatiky, vyšší než 120 cm.

Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.

 

—————

Zpět