Sběr oděvů, obuvi a textilu

08.08.2014 06:25

Počátkem srpna byla dle uzavřené smlouvy mezi obcí Heřmanov a REVENGE, a.s. umístěna před hospodou v Heřmanově nádoba pro ukládání použitých oděvů,obuvi a textilu. Firmou bude kontejner pravidelně vyvážen. Firma REVENGE a.s. odveze tento odpad, který bude vytříděn, použitelné věci budou exportovány do chudých zemí, méně kvalitní odpad bude recyklován a nejhorší odpad se využije ve spalovnách na výrobu elektrické energie. Tímto tříděním zároveň snížíme náklady na svoz komunálního odpadu, kterého bude zákonitě méně. Vím, že když jde o dobrou věc jsou naši občané schopni tuto akci podpořit a pomoci lidem, kteří to potřebují.

—————

Zpět