Setkání s MAS Labské skály v Benešově nad Ploučnící

09.11.2014 18:10

Setkání s MAS Labské skály  a veřejné projednání  doplněného návrhu Strategie  SCLLD 2014 - 2020

 

 

Srdečně zveme veřejnost, zastupitele obcí, zástupce neziskových organizací v úterý 18. 11 2014 od 17.00 hod. na zámek v Benešově nad Ploučnicí

(Prezence a možnost prohlídky výstav o činnosti MAS od 16.00 hod.)

 

Ke shlédnutí:

- výstava  Realizace projektů z Programu rozvoje venkova, OSA IV Leader 2009-2013

- výstava k projektu Iniciativa pro naše kostelíky „Krajina plná andělů“

- výstava k projektu Spolupráce „Společně branou do Čech“

 

Dále s Vámi prodiskutujeme:

- Co je to MAS?

- Strategie rozvoje - proč vlastně?

- Co můžeme nabídnout? Co od Vás potřebujeme?

- Zásobník projektů pro Vaši obec, pro náš region

- Zodpovíme další Vaše otázky

 

 

Těšíme se na Vaši účast!

 

Za tým MAS Labské skály

 

Mgr. Václav Zibner                                                                         Jiřina Bischoffiová

předseda Výkonného výboru  MAS                                                 manažerka  MAS

vedoucí kanceláře MAS

 

 

 

Bc. Petra Morvai

manažerka MAS 

—————

Zpět