Setkání seniorů

23.10.2012 18:11

Obecní úřad Heřmanov společně s kulturní komisí uspořádá ve čtvrtek dne 22.11.2012 od 13 .45 hod. na sále ve Fojtovicích předvánoční setkání seniorů.

Pro seniory je připraven kulturní program se živou hudbou a občerstvením.
Předpokládaný začátek je stanoven na příjezd linkového autobusu do Fojtovic. V případě hůře se pohybujících seniorů je možnost zajištění dopravy do Fojtovic a zpět. Požadavek na odvoz do Fojtovic prosím nahlašte na tel.412586403 (Obecní úřad). Rozvoz po ukončení setkání bude řešen dle požadavků hostů přímo ve Fojtovicích.
Setkání se mohou účastnit i senioři, kteří nemají v obci trvalý pobyt.(chalupáři).

—————

Zpět