Kandidátní listina "SNK pro obce Heřmanovsko"

10.10.2010 20:07

 

     
1 František DAVID 55let, systémový specialista, Heřmanov
2 Valentin RUDOLF 61let, důchodnce, Heřmanov
3 Tomáš RUDOLF 32let, podnikatel, Heřmanov
4 Martin ŠRÁMEK 40let, kontrolor, Heřmanov
5 Michal ZELENKA 41let, svářeč, Heřmanov
6 Milan PROCHÁZKA 25let, stavbyvedoucí, Heřmanov
7 Jana STAŇKOVÁ 39let, živnostník, Heřmanov
8 Ondřej PROCHÁZKA 60let, důchodce, Heřmanov
9 Pavla MALHAUSOVÁ 43let, kadeřnice, Fojtovice

 

 • Budeme upřednostňovat týmovou práci zastupitelů obce.
 • Zprůhledníme obecní finance.
 • Zasadíme se o účelné a odpověené hospodaření s finančními prostředky obce.
 • Naše děti nezatížíme nesmyslnými dluhy.
 • Problémy obce a občanů budeme řešit věcně a bez zbytečných odkladů.

Obecní infrastruktura

 • ostraňování následků povodní (komunikace, mostky, propusti, atd.)
 • regulace Fojtovického potoka ve spolupráci s Povodím Ohře
 • získání dotací z Evropských fondů (na stavbu vodovodního řadu ve Fojtovicích, opravy staveb v majetku obce, atd.)
 • poskytování finanční pomoci při zhotovení projektu na čističky odpadních vod. V případě realizace staaveb možnost poskytnutí návratné bezúročné půjčky

Sociální aktivity

 • ve spolupráci s úřadem práce pomoci nezaměstnaným, kteří by pracovali na údržbě obecního majetku
 • zajistit pro děti školního věku srovnatelné podmínky s městskými školami, aby zvažovali setrvání v místní škole
 • na pozemku obce v Heřmanově vybudovat malé hřiště pro děti s maminkami
 • naproti pohostinství ve Fojtovicích vybudovat malé hřiště pro děti s maminkami
 • na pozemku obce v Blankarticích vybudovat pro občany posezení s přístřeškem

Společenské aktivity

 • zajitění vítání občánků
 • zajištění posezení s tancem pro naše seniory
 • zajištění a vybavení místnosti pro seniory typu "klubu seniorů"
 • zajištění programu ke dni dětí a mikulášskou nadílku
 • vybudování malého fit-centra (na sále ve Fojtovicích)

Informační dostupnost

 • zajištění mobiloního rozhlasu v Blankarticích
 • pravidelná aktualizace webových stránek obce - zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, informace o prodejích a nájmech pozemků, o dění v naší obci, seznam živnostníků provádějících služby v regionu Heřmanovska, informace o službách organizovaných obcí: svoz komunálních a nebezpečných odpadů, čištění komínů, povinné očkování psů apod.

—————

Zpět