Kandidátní listina "SNK pro obce Heřmanovsko"

10.10.2010 20:07

 

     
1 František DAVID 55let, systémový specialista, Heřmanov
2 Valentin RUDOLF 61let, důchodnce, Heřmanov
3 Tomáš RUDOLF 32let, podnikatel, Heřmanov
4 Martin ŠRÁMEK 40let, kontrolor, Heřmanov
5 Michal ZELENKA 41let, svářeč, Heřmanov
6 Milan PROCHÁZKA 25let, stavbyvedoucí, Heřmanov
7 Jana STAŇKOVÁ 39let, živnostník, Heřmanov
8 Ondřej PROCHÁZKA 60let, důchodce, Heřmanov
9 Pavla MALHAUSOVÁ 43let, kadeřnice, Fojtovice

 

 • Budeme upřednostňovat týmovou práci zastupitelů obce.
 • Zprůhledníme obecní finance.
 • Zasadíme se o účelné a odpověené hospodaření s finančními prostředky obce.
 • Naše děti nezatížíme nesmyslnými dluhy.
 • Problémy obce a občanů budeme řešit věcně a bez zbytečných odkladů.

Obecní infrastruktura

 • ostraňování následků povodní (komunikace, mostky, propusti, atd.)
 • regulace Fojtovického potoka ve spolupráci s Povodím Ohře
 • získání dotací z Evropských fondů (na stavbu vodovodního řadu ve Fojtovicích, opravy staveb v majetku obce, atd.)
 • poskytování finanční pomoci při zhotovení projektu na čističky odpadních vod. V případě realizace staaveb možnost poskytnutí návratné bezúročné půjčky

Sociální aktivity

 • ve spolupráci s úřadem práce pomoci nezaměstnaným, kteří by pracovali na údržbě obecního majetku
 • zajistit pro děti školního věku srovnatelné podmínky s městskými školami, aby zvažovali setrvání v místní škole
 • na pozemku obce v Heřmanově vybudovat malé hřiště pro děti s maminkami
 • naproti pohostinství ve Fojtovicích vybudovat malé hřiště pro děti s maminkami
 • na pozemku obce v Blankarticích vybudovat pro občany posezení s přístřeškem

Společenské aktivity

 • zajitění vítání občánků
 • zajištění posezení s tancem pro naše seniory
 • zajištění a vybavení místnosti pro seniory typu "klubu seniorů"
 • zajištění programu ke dni dětí a mikulášskou nadílku
 • vybudování malého fit-centra (na sále ve Fojtovicích)

Informační dostupnost

 • zajištění mobiloního rozhlasu v Blankarticích
 • pravidelná aktualizace webových stránek obce - zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, informace o prodejích a nájmech pozemků, o dění v naší obci, seznam živnostníků provádějících služby v regionu Heřmanovska, informace o službách organizovaných obcí: svoz komunálních a nebezpečných odpadů, čištění komínů, povinné očkování psů apod.

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode