Vláda s účinností ode dne 2. dubna 2020

04.04.2020 02:54

stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zaměstnavateli ve smyslu bodu III. usnesení
vlády ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.,
mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného
prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti stanovené v bodech
I., II. a IV. usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 332.
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode