Kandidátní listina "Za moderní obec Heřmanov"

10.10.2010 20:21

     
1 Martin VEPŘEK 36let, elektromontér, Heřmanov
2 Eliška KRATĚNOVÁ 57let, živnostník, Fojtovice
3 Martina HAMBERGEROVÁ 32let, referent prodeje, Heřmanov
4 Karel HELEBRANT 32let, dispečer, Fojtovice
5 Josef VÁŇA 47let, policie ČR, Fojtovice
6 Zdeněk CHRAMOSTA 43let, zámečník, Fojtovice
7 Radek TACLÍK 35let, zámečník, Fojtovice
8 Milan VÁŇA 44let, zaměstnanec exekutora, Fojtovice
9 Josef SIRŮČKA 60let, soukromý podnikatel, Fojtovice

 

Naše sdružení jde do těchto komunálních voleb se zcela jasnou představou o fungování obce Heřmanov. Průřezovým bodem našeho volebního programu je komplexní rozvoj obce. Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací záměrů a činností v jednotlivých oblastech života obce a zásadním způsobem ovlivnit její další rozvoj. Rádi bychom Vá předsatvili ty nejdůležitější:

 

Rozvoj obce

 • Zasadíme se o zvýšení šancí na získání dotačních titulů na veřejné investiční akce a to přípravou Strategického rozvojového plánu pro roky 2010-2014, ktrý je podmínkou pro přidělování většiny dotací jak v rámci ČR, tak v rámci EU.
 • Chceme zvýšit podporu občanských aktivit tak, aby naši občané měli větší možnost ovlivňovat chod obce. V rámci tzv. "otevřené obce" chceme realizovat zejména zkvalitnění informací pro Vás občany o práci obecního úřadu a veřejnou kontrolu výběrových řízení. Další z nejmarkantnějších úkolů je zlepšení stávajícího vzhledu obce, nako například péče o veřejnou zeleň, pozemky ve vlastnictví obce, dále úprava a rozšíření mobiliáře (autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, plakátovací plochy, atd.)
 • Důležitou a neodmyslitelnou oblastí dalšího rozvoje obce je propagace obce. Poskytování základních informací o obci na internetových stránkách obce pro případné ivnestiční rozhodování eventuálních investortů.

Financování obce

 • Realizace víceúčelového financování potřeb obce, transparentní nakládání se svěřenými prostředky

Školství-kultura-sport

 • Rozvoj školy a školky s cílem dosažení obvyklých standardů výuky a materiálního zabezpečení včetně údržby budovy školy
 • Výrazná podpora zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Zbudování dětského hřiště a sportoviště a jejich využívání i v rámci mimoškolních aktivit. Dále široká podpora sportovišť pro ostatní občany obce.
 • Zvýraznění podpory všech společenských akcí a aktivit v obci.

Další body

 • Vypracování krizových plánů pro případné krizové situace
 • Územní plán
 • Atd.
 •  

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode