Kandidátní listina "Za moderní obec Heřmanov"

10.10.2010 20:21

     
1 Martin VEPŘEK 36let, elektromontér, Heřmanov
2 Eliška KRATĚNOVÁ 57let, živnostník, Fojtovice
3 Martina HAMBERGEROVÁ 32let, referent prodeje, Heřmanov
4 Karel HELEBRANT 32let, dispečer, Fojtovice
5 Josef VÁŇA 47let, policie ČR, Fojtovice
6 Zdeněk CHRAMOSTA 43let, zámečník, Fojtovice
7 Radek TACLÍK 35let, zámečník, Fojtovice
8 Milan VÁŇA 44let, zaměstnanec exekutora, Fojtovice
9 Josef SIRŮČKA 60let, soukromý podnikatel, Fojtovice

 

Naše sdružení jde do těchto komunálních voleb se zcela jasnou představou o fungování obce Heřmanov. Průřezovým bodem našeho volebního programu je komplexní rozvoj obce. Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací záměrů a činností v jednotlivých oblastech života obce a zásadním způsobem ovlivnit její další rozvoj. Rádi bychom Vá předsatvili ty nejdůležitější:

 

Rozvoj obce

 • Zasadíme se o zvýšení šancí na získání dotačních titulů na veřejné investiční akce a to přípravou Strategického rozvojového plánu pro roky 2010-2014, ktrý je podmínkou pro přidělování většiny dotací jak v rámci ČR, tak v rámci EU.
 • Chceme zvýšit podporu občanských aktivit tak, aby naši občané měli větší možnost ovlivňovat chod obce. V rámci tzv. "otevřené obce" chceme realizovat zejména zkvalitnění informací pro Vás občany o práci obecního úřadu a veřejnou kontrolu výběrových řízení. Další z nejmarkantnějších úkolů je zlepšení stávajícího vzhledu obce, nako například péče o veřejnou zeleň, pozemky ve vlastnictví obce, dále úprava a rozšíření mobiliáře (autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, plakátovací plochy, atd.)
 • Důležitou a neodmyslitelnou oblastí dalšího rozvoje obce je propagace obce. Poskytování základních informací o obci na internetových stránkách obce pro případné ivnestiční rozhodování eventuálních investortů.

Financování obce

 • Realizace víceúčelového financování potřeb obce, transparentní nakládání se svěřenými prostředky

Školství-kultura-sport

 • Rozvoj školy a školky s cílem dosažení obvyklých standardů výuky a materiálního zabezpečení včetně údržby budovy školy
 • Výrazná podpora zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Zbudování dětského hřiště a sportoviště a jejich využívání i v rámci mimoškolních aktivit. Dále široká podpora sportovišť pro ostatní občany obce.
 • Zvýraznění podpory všech společenských akcí a aktivit v obci.

Další body

 • Vypracování krizových plánů pro případné krizové situace
 • Územní plán
 • Atd.
 •  

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode