Zápis dětí do 1. tříd (Benešov nad Pl.)

07.01.2016 19:30
 
Na základě ustanovení odst. 1 § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění stanovuji na úterý 2. února 2016 od 10 do 17h v budově školy „Bílá“ - Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí
 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

 
základního vzdělávání v Základní škole Benešov nad Ploučnicí pro školní rok 2016/17.
 
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. září 2009 do 31. srpna 2010 a zákonní zástupci dětí, kterým byl ve školním roce 2015/16 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu se může přihlásit také dítě, které uvedenou podmínku nesplňuje, ale které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku ve školním roce zahájení povinné školní docházky (podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení). Při zápisu předloží zákonní zástupci zapisovaného dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz či jiný doklad o trvalém pobytu.
 
Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
 
Zápis do mateřské školy se uskuteční v úterý 31. května 2016

—————

Zpět