Zasedání zastupitelstva obce dne 22.12.2011

14.12.2011 22:14

Starosta obce, podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov ve čtvrtek 22.12.2011 od 18,00 hodin na sále ve Fojtovicích
 
Program:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Určení zapisovatele
 5. Schválení programu
 6. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
 7. Činnost obecního úřadu od posledního jednání ZO
 8. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2012
 9. Rozpočtové opatření č.4/2011
 10. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 11. Odkoupení částí pozemků st. 56 a p.p.č 96 u čp.60
 12. Návrh smlouvy o dílo na provozování vodovodu Heřmanov- Fojtovice
 13. Návrh smlouvy o dílo na odklízení sněhu z místních komunikací
 14. Rozhodnutí o odměně zastupitele
 15. Veřejná služba
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr
Podle § 93 zákona o obcích jsou zasedání Zastupitelstva obce veřejná.
 
František David
starosta obce

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode