Zasedání zastupitelstva obce dne 22.12.2011

14.12.2011 22:14
Starosta obce, podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov ve čtvrtek 22.12.2011 od 18,00 hodin na sále ve Fojtovicích
 
Program:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Určení zapisovatele
 5. Schválení programu
 6. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
 7. Činnost obecního úřadu od posledního jednání ZO
 8. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2012
 9. Rozpočtové opatření č.4/2011
 10. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 11. Odkoupení částí pozemků st. 56 a p.p.č 96 u čp.60
 12. Návrh smlouvy o dílo na provozování vodovodu Heřmanov- Fojtovice
 13. Návrh smlouvy o dílo na odklízení sněhu z místních komunikací
 14. Rozhodnutí o odměně zastupitele
 15. Veřejná služba
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr
Podle § 93 zákona o obcích jsou zasedání Zastupitelstva obce veřejná.
 
František David
starosta obce

—————

Zpět