Zasedání ZO Heřmanov

02.03.2012 19:16

 

Starosta obce, podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov ve čtvrtek 8.3.201 od 18,00 hodin na sále v Heřmanově 
Program:
  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Volba ověřovatele zápisu
  4. Určení zapisovatele
  5. Schválení programu
  6. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
  7. Činnost obecního úřadu od posledního jednání ZO
  8. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2011
  9. Pronájem hracího stolu na stolní tenis
  10. Prodej použitých panelů
  11. Prodej pozemků p.p.č.99/1 a p.p.č. 404/2 v KU Fojtovice
  12. Prodej pozemků p.p.č. 1124/1 a stč. 171 v KU Fojtovice
  13. Návrh na zrušení OZV o místním poplatku za VHP
  14. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2012
  15. Dodatek č.1. A č.2 ke sml. č.3140009339 mezi obcí Heřmanova TS Dč
  16. Různé
  17. Diskuse
  18. Závěr 
Podle §, 93 zákona o obcích jsou zasedání Zastupitelstva obce veřejná. 
František David starosta obce

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

logo CzechPoint

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode