Zasedání ZO Heřmanov

02.03.2012 19:16

 

Starosta obce, podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov ve čtvrtek 8.3.201 od 18,00 hodin na sále v Heřmanově 
Program:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Určení zapisovatele
 5. Schválení programu
 6. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
 7. Činnost obecního úřadu od posledního jednání ZO
 8. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2011
 9. Pronájem hracího stolu na stolní tenis
 10. Prodej použitých panelů
 11. Prodej pozemků p.p.č.99/1 a p.p.č. 404/2 v KU Fojtovice
 12. Prodej pozemků p.p.č. 1124/1 a stč. 171 v KU Fojtovice
 13. Návrh na zrušení OZV o místním poplatku za VHP
 14. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2012
 15. Dodatek č.1. A č.2 ke sml. č.3140009339 mezi obcí Heřmanova TS Dč
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr 
Podle §, 93 zákona o obcích jsou zasedání Zastupitelstva obce veřejná. 
František David starosta obce

—————

Zpět