Zvýšení hladiny potoka 1.6.2013

08.06.2013 09:54

Zvýšení hladiny Fojtovického potoka 1.6.2013
Po déletrvajících deštích s větší intenzitou s maximálním nasycením půdy se dne 1.6.2013 v odpoledních začala prudce zvedat hladina Fojtovického potoka. Hladina potoka dosahovala téměř na horní hranici břehů. Na žádném úseku však nedošlo k vylití ze břehů. Obytné domy byly ohroženy spíše srážkovou vodou, která se valila z přilehlých svahů, stékala se v některých místech v potůčky. Tím docházelo zatopování sklepů některých domů. Do obytných prostor nemovitostí se voda nedostala a škody na majetku občanů nebyly zaznamenány.
Na obecním majetku došlo vlivem dravého proudu potoka k částečnému podemletí tří mostků z toho dva ve Fojtovicích a jeden v Heřmanově na Dolském potoce. Dále ve Fojtovicích u konečné propadnutí dešťových trubek podél silnice, v Blankarticích na Dolském potoce u konečné částečné propadnutí kamenných překladů. Na místních komunikacích vlivem valící se vody poškození povrchu. Na samotném potoce, který je ve správě Povodí Ohře došlo na několika místech k narušení nezpevněných břehů, na rovnaninách z kamene k uvolnění popř. vypadání několika kamenů a na mnoha místech dna potoka hlavně kolem prahů k výmolům. Vlivem podmáčení došlo k vývratům vzrostlých stromů. Dne 2.6. v dolní části Heřmanova nad domy č.p.128 a 129 praskla v 1/3 kmenu lípa o průměru 70 cm, naštěstí se větve zastavily asi 20 m nad domy. Týž den došlo k pádu stromu ve Fojtovicích na vedení VN v prostoru 250m nad kabinami TJ. Poškozeny byly stožáry, držáky, izolátory a přerušena dodávka el. energie. Pracovníci ČEZ ještě do večera provedli provizorní napojení z jiné stanice a zajistili dodávku pro všechny místní obyvatele. Všechny škody způsobené velkou vodou budou zaevidovány a postupně odstraňovány. Předběžné škody na obecním majetku dosáhnou max. 500 000 Kč. Zvýšená hladina se dostala na normál již 3.den a začala stoupat hladina větších toků.
V úterý 4.6.2013 jsem Magistrátu města Děčín nabídnul pomoc v počtu 5 lidí s ohledem na prudce vzrůstající hladinu. Po provedeném průzkumu mezi občany naší obce jsem zjistil, že místní občané jsou ochotni pomoci postižené obci Těchlovice, které Labe zatopilo 10 domů. V případě, že Těchlovice se na nás obrátí se žádostí o pomoc bude okamžitě zorganizována. Je vidět, že solidarita mezi lidmi stále existuje.Našim občanům za toto gesto patří velký dík. Po poklesu vodní hladiny Labe a zjištěných škodách obec Heřmanov navrhne  výši finančního daru pro  obec Těchlovice, popř.dalším obcím, která bude projednána na veřejném zasedání ZO dne 13.6.2013.
 
Starosta

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode