Zvýšení hladiny potoka 1.6.2013

08.06.2013 09:54
Zvýšení hladiny Fojtovického potoka 1.6.2013
Po déletrvajících deštích s větší intenzitou s maximálním nasycením půdy se dne 1.6.2013 v odpoledních začala prudce zvedat hladina Fojtovického potoka. Hladina potoka dosahovala téměř na horní hranici břehů. Na žádném úseku však nedošlo k vylití ze břehů. Obytné domy byly ohroženy spíše srážkovou vodou, která se valila z přilehlých svahů, stékala se v některých místech v potůčky. Tím docházelo zatopování sklepů některých domů. Do obytných prostor nemovitostí se voda nedostala a škody na majetku občanů nebyly zaznamenány.
Na obecním majetku došlo vlivem dravého proudu potoka k částečnému podemletí tří mostků z toho dva ve Fojtovicích a jeden v Heřmanově na Dolském potoce. Dále ve Fojtovicích u konečné propadnutí dešťových trubek podél silnice, v Blankarticích na Dolském potoce u konečné částečné propadnutí kamenných překladů. Na místních komunikacích vlivem valící se vody poškození povrchu. Na samotném potoce, který je ve správě Povodí Ohře došlo na několika místech k narušení nezpevněných břehů, na rovnaninách z kamene k uvolnění popř. vypadání několika kamenů a na mnoha místech dna potoka hlavně kolem prahů k výmolům. Vlivem podmáčení došlo k vývratům vzrostlých stromů. Dne 2.6. v dolní části Heřmanova nad domy č.p.128 a 129 praskla v 1/3 kmenu lípa o průměru 70 cm, naštěstí se větve zastavily asi 20 m nad domy. Týž den došlo k pádu stromu ve Fojtovicích na vedení VN v prostoru 250m nad kabinami TJ. Poškozeny byly stožáry, držáky, izolátory a přerušena dodávka el. energie. Pracovníci ČEZ ještě do večera provedli provizorní napojení z jiné stanice a zajistili dodávku pro všechny místní obyvatele. Všechny škody způsobené velkou vodou budou zaevidovány a postupně odstraňovány. Předběžné škody na obecním majetku dosáhnou max. 500 000 Kč. Zvýšená hladina se dostala na normál již 3.den a začala stoupat hladina větších toků.
V úterý 4.6.2013 jsem Magistrátu města Děčín nabídnul pomoc v počtu 5 lidí s ohledem na prudce vzrůstající hladinu. Po provedeném průzkumu mezi občany naší obce jsem zjistil, že místní občané jsou ochotni pomoci postižené obci Těchlovice, které Labe zatopilo 10 domů. V případě, že Těchlovice se na nás obrátí se žádostí o pomoc bude okamžitě zorganizována. Je vidět, že solidarita mezi lidmi stále existuje.Našim občanům za toto gesto patří velký dík. Po poklesu vodní hladiny Labe a zjištěných škodách obec Heřmanov navrhne  výši finančního daru pro  obec Těchlovice, popř.dalším obcím, která bude projednána na veřejném zasedání ZO dne 13.6.2013.
 
Starosta

—————

Zpět


Fotogalerie

/album/fotogalerie1/p6060954-jpg/
/album/fotogalerie1/p6070960-jpg/
/album/fotogalerie1/p6070963-jpg/
/album/fotogalerie1/p6070964-jpg/
/album/fotogalerie1/p6010926-jpg/
/album/fotogalerie1/p6010929-jpg/
/album/fotogalerie1/p6010935-jpg/
/album/fotogalerie1/p6010937-jpg/
/album/fotogalerie1/p6010942-jpg/
/album/fotogalerie1/p6020944-jpg/

—————