Obec Heřmanov se nachází v Ústeckém kraji, prakticky sousedí s Benešovem nad Ploučnicí jihozápadním směrem. K obci administrativně patří i části Fojtovice a Blankartice. Katastrální území má celkovou rozlohu 1770 ha a průměrnou nadmořskou výšku 274 m.n.m. V současnosti je zde evidováno více jak 500 trvale hlášených obyvatel. Obec nemá žádné náměstí, jednotlivé domy jsou rozmístěné podél silnice a potoka v délce několika kilometrů. Absence náměstí vychází z dávného způsobu zakládání obcí původním německým obyvatelstvem.

Obec byla pravděpodobně založena již v době prvního osídlování severočeského území německým obyvatelstvem na rozhraní 12.a 13. století. Zprvu jako kovářská osada, později se změnila na osadu zemědělskou.

Obec je zřizovatelem ZŠ (I. až IV. ročník) a MŠ. K občanské vybavenosti také patří vodovod, hřbitov, autobusové zastávky, dvě pohostinství a fotbalové hřiště. Pro sportovní fanoušky zde máme fotbalový klub a šipkařský tým. Obec však podporuje i individuální sportovce.

V poslední době se společenský život vrací do obce. Zůstávají tradiční akce jako je Den dětí, Mikulášská nadílka nebo stavění májky. Nově jsou pořádány turnaje ve volejbale, stolním tenise, setkání seniorů nebo např. stezka odvahy. Od prosince 2010 vychází každý měsíc Heřmanovský zpravodaj, který informuje o dění v obci.

V srpnu 2010 blesková povodeň napáchala miliónové škody. Jednalo se o poničené mostky, břehy na Fojtovickém potoce, místní komunikace. Během r.2011 až 2012 se podařilo značnou část opravit.

Po dlouhých letech se také začalo investovat do obecního majetku. Nová okna a fasáda na škole, výstavba ,,rynku“ v Blankarticích, nové veřejné osvětlení, výstavba kotelny pro hospodu, zřizování parčíků. Pokud navštívíte Heřmanov, vždy zde uvidíte nějakou změnu.

 


Novinky

04.02.2018 10:06

Nová zastávka autobusu

Po schvalovacím procesu je nově zanesena do JŘ zastávka autobusu odbočka na Mlatce Od nové změny JŘ...

—————

24.11.2017 14:23

Změna svozu první týden v lednu

V 1. týdnu roku 2018 bude změna svozu směsného komunálního odpadu. Vzhledem se státnímu svátku se...

—————

06.11.2017 20:17

Reportáž Ústecké TV

Video z Ústecké TV. Heřmanov je od páté minuty. https://www.youtube.com/embed/vr9vH2pux_k

—————

29.09.2017 12:43

Cyklovýlet a otevření Fojtovického parku

Tuto neděli 1.10.2017 se od 14:00 hodin ve Fojtovickém parku uspořádá pro děti a jejich rodiče...

—————

12.09.2017 00:00

Sběr nebezpečných a objemných odpadů

V sobotu 30. září 2017 nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou...

—————

04.09.2017 14:25

Možnost nákupů do tašky

Po oslovení prodejce z obchodu v Heřmanově pana Van Hung Tran (Tony) je v případě...

—————

03.06.2017 23:28

Fotografie ze dne dětí

Fotografie jsou na Facebooku

—————

06.04.2017 22:56

Ukliďme česko

Pokud máte alespoň trochu chuť pomoci, přijďte v sobotu 8.4.2017 v 9:00 k hospodě v Heřmanově nebo...

—————

21.01.2017 20:01

Otevření obchodu v Heřmanově

Od středy 25.1.2017 byl otevřen obchod v budově restaurace Heřmanov čp. 113. Otevírací...

—————

23.10.2016 00:10

Svatováclavská pouť 2016

Ohlédnutí za Svatováclavskou poutí (fotografie) na: https://www.facebook.com/obec.hermanov/

—————

—————