Historie obce

Historie I

Historie I
K založení obce nejsou známy přesnější údaje, byla pravděpodobně založena již v době prvního osídlování severočeského území německým obyvatelstvem na rozhraní  12. a 13. století v letech, které se vší pravděpodobností přišlo do těchto míst z oblasti Porýní. Zpočátku byla...

—————

Historie II

      Jakmile byla ukončena lokalizace obce, bezprostředně po ní se prvním rychtářem obce stával právě lokátor. Rychtář byl nejvyšším představitelem obce, u něj se scházely veškeré  místní daně, poplatky a úroky  obyvatel.  Zastupoval obec vůči okolí, mezi jeho...

—————

Historie III

Na přelomu 19. a 20. století měla stále obec zemědělskou povahu přesto, že tu provozovali svá řemesla drobní řemeslníci, jako byli košíkáři, kováři a kožedělní řemeslníci. Tak, jako po staletí tu vedle sebe žilo německé a české obyvatelstvo. Ani vznik první samostatné Československé republiky...

—————

Historie IV

Bezprostředně po skončení války došlo k prvnímu zlomovému okamžiku, k onomu odsunu Němců. Ten byl schválen postupimskou konferencí vítězných velmocí v r. 1945. Důvodem k němu byla skutečnost, že se příslušníci německé menšiny ve třicátých letech stali nástrojem hitlerovské...

—————

Historie V

Po odsunu německého obyvatelstva z  obce začali uvolněné domy osídlovat lidé z vnitrozemí. Převážná většina z nich tu zakotvila natrvalo. Byli však i tací, kteří jako zlatokopové v krátkém čase vybydleli domy, vybrali po původních obyvatelích vše, co zůstalo a zmizeli kamsi do...

—————

Historie VI

V předcházejících řádkách  jsme se věnovali správě a vedení obce od konce II. světové války do dnešních dnů, nyní  si připomeneme, co nejdůležitějšího se odehrálo v tomto dlouhém období. Kronika obce se nevedla od r. 1945 do roku  1974, nejdůležitější události té doby...

—————

Historie VII

Škola v obci  si rozhodně zaslouží být součástí naší historie. Ne nadarmo se říká, že dokud  je  v obci škola a hospoda, tak obec žije. Jistě na tom něco bude.       Naše škola má dlouhou a bohatou historii a určitě by si zasloužila samostatnou brožuru. Nám...

—————

Historie VIII

Tolik tedy personálie, nyní si připomeňme, události ve škole, rozhodně ne všechny. Škola, jak už jsme se již zmínili, začala po opravách a přípravě vyučovat až 15.11.1945. Dalších šest let nám schází konkrétní informace, protože školní kronika se začala vést od ročníku 1951-52. Po jejím otevření...

—————

Historie IX

V srpnu 1954 postihla Heřmanov velká průtrž mračen, rozvodnil se potok, podemlel silnici, voda dosáhla výšky mostku ke škole. Podezdívka byla celá stržena. O rok později byla zasazena nová okna u obou tříd, pro zajímavost tenkrát stála 15 tisíc Kč. V roce 1958 byla natřena všechna okna,...

—————

Historie X

Ukončili jsme historii školy v naší obci, která by si zasloužila samostatnou pamětní publikaci. Nyní nám zbývá popsat alespoň to nejdůležitější, co se odehrálo v obci po dobu, co nebyla vedena Obecní kronika. I v této době žila obec svým životem,  rozhodně se udělalo hodně dobrých věcí. Z...

—————

Historie XI - Fojtovice

    Od roku 1961 jsou nedílnou správní součástí obce Heřmanov  Fojtovice, které na ní přímo navazují. V letech 1869 – 1950 spadaly Fojtovice pod Děčín. Jejich název vznikl pravděpodobně ze jména vlastníka Vogt von Tichlowitz jako Vogtsdorf, později Voitsdorf.

—————

Historie XII - Blankartice

Blankartice            Druhou správní součastí Heřmanova je obec Blankartice, vzdálená zhruba 4 km jižním směrem. Až do konce II. světové války byla poměrně velkou obcí se svojí samostatnou a bohatou historií.      Je rozložena na...

—————

Historie XIII - Blankartice

      Počátky obce pravděpodobně sahají podle některých pramenů už do 13. století našeho letopočtu. Blankartice vznikly německým osídlením na místě vykácených lesů, pravděpodobně kolonizátory z oblasti Porýní. Někteří historici se přiklánějí k založení obce kolem roku 1230. Ti ...

—————

Historie XIV- Blankartice

      Škola v Blankarticích byla založena v roce 1833 jako pobočka školy v Rychnově a učitelem zde byl Josef Liehman. V roce 1902 byla vystavena nová školní budova se dvěma učitelskými byty a v roce 1935 moderně vybavena. Od dvacátých let byly učební pomůcky poskytovány ...

—————

Historie XV - Blankartice

Až do roku 1945 byly Blankartice pravou selskou vesnicí, pro více než polovinu obyvatel bylo zemědělství hlavním zaměstnáním, ostatní dojížděli za prací do továren v Benešově nad Ploučnicí, nebo se věnovali drobným řemeslům, hlavně výrobě březových košťat,  převážně v zimním...

—————

Historie XVI

Základní údaje o obci: Počet obyvatel celkem   k 25.11.2012:      496 z toho:...

—————


Než bude kompletně zapracovaná historie Heřmanova do stránek, použijte tento soubor, z kterého se bude vycházet.

Kompletní historie Heřmanov pro www.pdf (795kB)