Obec Heřmanov se nachází v Ústeckém kraji, prakticky sousedí s Benešovem nad Ploučnicí jihozápadním směrem. K obci administrativně patří i části Fojtovice a Blankartice. Katastrální území má celkovou rozlohu 1770 ha a průměrnou nadmořskou výšku 274 m.n.m. V současnosti je zde evidováno více jak 500 trvale hlášených obyvatel. Obec nemá žádné náměstí, jednotlivé domy jsou rozmístěné podél silnice a potoka v délce několika kilometrů. Absence náměstí vychází z dávného způsobu zakládání obcí původním německým obyvatelstvem.

Obec byla pravděpodobně založena již v době prvního osídlování severočeského území německým obyvatelstvem na rozhraní 12.a 13. století. Zprvu jako kovářská osada, později se změnila na osadu zemědělskou.

Obec je zřizovatelem ZŠ (I. až IV. ročník) a MŠ. K občanské vybavenosti také patří vodovod, hřbitov, autobusové zastávky, dvě pohostinství a fotbalové hřiště. Pro sportovní fanoušky zde máme fotbalový klub a šipkařský tým. Obec však podporuje i individuální sportovce.

V poslední době se společenský život vrací do obce. Zůstávají tradiční akce jako je Den dětí, Mikulášská nadílka nebo stavění májky. Nově jsou pořádány turnaje ve volejbale, stolním tenise, setkání seniorů nebo např. stezka odvahy. Od prosince 2010 vychází každý měsíc Heřmanovský zpravodaj, který informuje o dění v obci.

V srpnu 2010 blesková povodeň napáchala miliónové škody. Jednalo se o poničené mostky, břehy na Fojtovickém potoce, místní komunikace. Během r.2011 až 2012 se podařilo značnou část opravit.

Po dlouhých letech se také začalo investovat do obecního majetku. Nová okna a fasáda na škole, výstavba ,,rynku“ v Blankarticích, nové veřejné osvětlení, výstavba kotelny pro hospodu, zřizování parčíků. Pokud navštívíte Heřmanov, vždy zde uvidíte nějakou změnu.

 

Ostatní informace

 • Mapy Mapy

  Turistická mapa www.mapy.cz (kontrola odkazu 1.1.2019) Mapa maps.google.cz (kontrola odkazu 1.1.2019) Historická mapa 1836- 52 www.mapy.cz (kontrola odkazu 1.1.2019) Nahlížení do katastru nemovitostí (kontrola odkazu 1.1.2019; přehledová mapa ČR, je potřeba...

Historie obce

 • Historie XI - Fojtovice

      Od roku 1961 jsou nedílnou správní součástí obce Heřmanov  Fojtovice, které na ní přímo navazují. V letech 1869 – 1950 spadaly Fojtovice pod Děčín. Jejich název vznikl pravděpodobně ze jména vlastníka Vogt von Tichlowitz jako Vogtsdorf, později Voitsdorf.

 • Historie XII - Blankartice

  Blankartice            Druhou správní součastí Heřmanova je obec Blankartice, vzdálená zhruba 4 km jižním směrem. Až do konce II. světové války byla poměrně velkou obcí se svojí samostatnou a bohatou historií.      Je rozložena na...

 • Historie XIII - Blankartice

        Počátky obce pravděpodobně sahají podle některých pramenů už do 13. století našeho letopočtu. Blankartice vznikly německým osídlením na místě vykácených lesů, pravděpodobně kolonizátory z oblasti Porýní. Někteří historici se přiklánějí k založení obce kolem roku 1230. Ti ...

 • Historie XIV- Blankartice

        Škola v Blankarticích byla založena v roce 1833 jako pobočka školy v Rychnově a učitelem zde byl Josef Liehman. V roce 1902 byla vystavena nová školní budova se dvěma učitelskými byty a v roce 1935 moderně vybavena. Od dvacátých let byly učební pomůcky poskytovány ...

 • Historie XV - Blankartice

  Až do roku 1945 byly Blankartice pravou selskou vesnicí, pro více než polovinu obyvatel bylo zemědělství hlavním zaměstnáním, ostatní dojížděli za prací do továren v Benešově nad Ploučnicí, nebo se věnovali drobným řemeslům, hlavně výrobě březových košťat,  převážně v zimním...

 • Historie XVI

  Základní údaje o obci: Počet obyvatel celkem   k 25.11.2012:      496 z toho:...

<< 1 | 2

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode