Co můžete žádat?

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou

  • těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
  • utajovaných skutečností
  • informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí
  • informací ohrožujících obchodní tajemství
  • informací o majetkových poměrech osob, získaných na základně zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení
  • vnitřních pokynů a personálních předpisů