Data a statistika

Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Obec s rozšířenou působností: Děčín
V obci jsou evidovány 3 částí obcí (Blankartice, Fojtovice, Heřmanov), 224 adres.
V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 519 obyvatel
  • z toho je 220 mužů nad 15 let
  • 47 chlapců do 15 let
  • 212 žen nad 15 let
  • 40 dívek do 15 let.

Podklady poskytl: odbor realizace projektů eGovernment; stav k 18. červnu 2010