Dočasné vyloučení vstupu do lesa

Nařízení statutárního města Děčín, č. 4/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa se týká i lesních pozemků na území obce Heřmanov.
Nařízení platí do 15.9.2018.
180915-Narizeni_c_4_2018_o_docasnem_vylouceni_vstupu_do_lesa.pdf
(č.j.:OB/380/2018; vyvěšení:20.8.2018, stažení:15.9.2018)