Historie VI

V předcházejících řádkách  jsme se věnovali správě a vedení obce od konce II. světové války do dnešních dnů, nyní  si připomeneme, co nejdůležitějšího se odehrálo v tomto dlouhém období. Kronika obce se nevedla od r. 1945 do roku  1974, nejdůležitější události té doby zapsal pan řídící a učitel J.Holub dle zpráv od místních obyvatel. 1975-1978 psal kroniku již sám J.Holub, poté rok chybí. Léta 1975-1984 zapsal J.Dostál, 1985 nebyl zapsán.  Roky 1986 – srpen 1990 zapsala B. Brožová, září 1990 – 1992 M. Hrdinová, rok 1993 J. Nejedlá. Od roku 1994 do této doby kronika nebyla vůbec vedena. Rozhodnutím nového zastupitelstva pod vedením starosty Fr. Davida začal v prosinci r. 2010 vycházet tištěný Heřmanovský zpravodaj, který nové události dokumentuje. Budou pak přepsány i do kroniky, která by v nejbližší době měla být opět vedena. Zpravodaj měsíc co měsíc přináší dění v obci a spoustu dalších zajímavostí. Redakční rada pracuje ve složení: předseda redakční rady František David, šéfredaktor Jiří Zdvořáček, technický redaktor Martin Kout, redaktoři Eliška Kratěnová, Martin Vepřek, Jakub Minařík a Jaroslav Hamberger.

        K událostem od roku 1945 použijeme fakta, zapsaná  J. Holubem. Ty první, až do roku 1952 byly pouze politického charakteru, kdy komunisté převzali moc ve státě a tím i v naší obci a začala výstavba „nepřekonatelného“ a věčného společenského systému. Po roce 1952 se mezi zprávami, jak se slavila VŘSR, Den vítězství, 25. únor a další, objevily občas zápisy, kdy se v obci něco hm  atatelného udělalo. Tak v r. 1953 byl vybudován  v obci pouliční rozhlas a většinu prací provedli občané brigádnicky. O rok později se vybudovalo veřejné osvětlení. Jinak se v této době prováděly většinou opravy silnice, oprava sálu, byla zřízena autobusová čekárna. V letech 1958 – 1959 byl postaven kravín pro 100 dojnic a nové silážní jámy. V roce 1966 se provedlo nové vedení pouličního rozhlasu a veřejného osvětlení. V letech 1967-1968 se postavila nová prodejna, v r. 1972 bylo zakoupeno a postaveno 6 čekáren a provedla se obnova veřejného osvětlení ve Fojtovicích a Blankarticích. V r.1974 bylo zřízeno dětské hřiště za prodejnou.

       Nyní se vrátíme zase zpátky, protože v kronice je pak dále zapsáno, že rok 1949 byl mezníkem v zemědělství v obci. Nevím, jak pro koho, když zemědělcům se sebral jejich majetek a byli donuceni vstoupit do Jednotného zemědělského družstva (JZD). Prvním  předsedou družstva III. typu se stal Jan Minařík.  JZD  však neprosperovalo a proto v r. 1960 došlo ke sloučení tří JZD – Heřmanov, Blankartice, Fojtovice a dostalo hrdý název JZD Vítězství. Předsedou se stal V. Moravec ml. V r. 1962 přešlo toto JZD pod Státní statek, jehož ředitelem byl J.Dvořák. Léta patřil pod Českou Kamenici a svoji činnost skončil v r. 1991. V roce 1993 tu pak působila firma ENSTA na pronajatých pozemcích od St.statku Č. Kamenice, od roku 1998 zde působí Agropos Moto Servis s.r.o. se servisem zemědělské techniky a prodejem náhradních dílů.

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode