Historie VII

Škola v obci  si rozhodně zaslouží být součástí naší historie. Ne nadarmo se říká, že dokud  je  v obci škola a hospoda, tak obec žije. Jistě na tom něco bude.

      Naše škola má dlouhou a bohatou historii a určitě by si zasloužila samostatnou brožuru. Nám zde zbývá málo místa postihnout vše, čím si škola prošla. Pokusím se alespoň ve zkratce přiblížit to nejdůležitější.

      Jistě nás nejvíce bude zajímat historie školy po roce 1945, kdy škola byla již vyloženě česká. Ale pěkně od začátku. Původně spadal Heřmanov pod Benešov n.Ploučnicí. V r. 1833 byla v Heřmanově zřízena pobočka, na níž vyučoval učitel  Josef Alt. Stará školní budova byla v r. 1885 nahrazena novou dvoutřídní školou s bytem pro učitele (dnešní jídelna a kuchyň) a kanceláří Obecního úřadu, která byla v dnešních prostorách mateřské školky.  Do školní působnosti v té době patřila i osada Josefín, spadající pod Františkov. Až do II. světové války byla celá naše oblast složena prakticky z obyvatel německého původu, toho českého bylo nejvýše deset procent. Po hromadném odsunu německého obyvatelstva po skončení války byly jejich usedlosti osídleny českými obyvateli z vnitrozemí a většina z nich tu zapustila své kořeny. 

   Školní rok 1945-46 začal až 15. listopadu za účasti 32 žáků. Až na jednoho, Waltra Šichta z Benešova n.Ploučnicí to byly všechno děti nových osídlenců. Prvním ředitelem školy byl František Kubů a třídním učitelem Miloslav Kolínský, který po roce odešel učit do Děčína. Učitelkou domácích prací byla Augustína Elstnerová, katolické náboženství vyučovala Marie Skalová. Teprve ve školním roce 1952-53 se v první třídě objevilo osm dětí, narozených v obci Heřmanov. Ředitel Kubů řídil školu celých šest do r.1951. Na sklonku svého života se odstěhoval se svou ženou do půvabné vesničky, ležící na Nežárce,  Lásenice, kde zakončili svou životní pouť. Na jeho místo nastoupil nový ředitel Zdeněk Havlík, který rovněž vydržel na škole 6 let, do roku 1957. Do tohoto roku se kromě již uvedených vystřídali tito učitelé a učitelky: evangelický farář J. Mikulecký, J. Řeháková, J. Kudrnová, V. Pospíšilová, A.Suchanová, P.Jarolímková, J.Holub,  V.Pohořelý,  M.Coufalá, M.Krátká, L. Krátká, E.Kapitánová. Školní rok 1957-58 zastávala funkci ředitelky V. Zumrová, 1958-59 R. Zumr, (učitelky M.Holubová, V.Zumrová) jehož na další školní ročník vystřídala opět učitelka V.Zumrová.  Dva další školní roky řídila školu J. Kynclová, kterou v pak v školním roce 1962-63 vystřídala na rok opět  V.Zumrová. Od roku 1963-64 pak nastala dlouhá, desetiletá éra ředitele Jaroslava Holuba, který dříve učíval až do zániku školy v Blankarticích. Za jeho ředitelování měla škola nejvíce žáků, ve školním roce 1964-65 dokonce 57 žáků. Sedmým ředitelem školy po J.Holubovi byl Václav Bárta. Po čtyřech letech ho na rok 1977/78 vystřídala P.Balíčková a v školním roce se ujal školy J.Dostál, který vydržel ve škole celých 6 let. Učiteli v těchto dobách byli B.Hloušek, P.Krulich, A.Pfléglová, družinářkou  O.Šustrová, A.Trkalová, L.Vojířová, J.Kukačková. Jako desátý ředitel byl jeden rok (1984-85) P.Bílek. jedenáctou B.Brožová až do školního roku 1989-90. Následujících pět školních roků ředitelovala ,M.Hrdinová, kterou pak na dva školní roky vystřídala opět B.Brožová. Až do roku 2005-6 se v rychlém sledu vystřídali na místě ředitele postupně M.Bedyová, St.Pazderka, E.Vavřinová, M.Lincová. Od roku 2005-6 pak zaujala místo ředitelky L.Hubková, kterou teprve od září 2012 střídá G.Švandrlíková. Ve stručném sledu další učitelé na škole – M.Knápková, Zd.Betlachová,  J.Nejedlá, Mydlochová, K.Bendová, družinářka J.Ležalová a L.Černá, poté učitelka, L.Řadová, J.Nejedlá, družinářka D.Schánělová, I.Fricová, J.Humlová, I.Niederlová, M.Krejčí, MŠ M.Elstnerová, MŠ J.Chlumská, družinářka J.Kukačková, M.Brabencová, L.Kantůrková, V.Zelená, B.Pacinová, G.Švandrlíková. Budiž mi odpuštěno, přehlédl-li  jsem  někoho. V letošním roce měla ZŠ 10 žáků a MŠ 17 dětí

.

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode