Jak se poskytuje informace?

Informace se poskytuje písemně nebo ústně, odkazem na zveřejnění v novinách, oficiálních internetových stránkách obce nebo vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Dotaz lze vyřídit také umožněním nahlédnutí do spisů, včetně pořízení kopií.

Informace se poskytnou ihned nebo písemně nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů (nutnost vyhledávání údajů v archívech, kompletování dat… ) ještě maximálně o 10 dnů prodloužit.