Jak se poskytuje informace?

Informace se poskytuje písemně nebo ústně, odkazem na zveřejnění v novinách, oficiálních internetových stránkách obce nebo vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Dotaz lze vyřídit také umožněním nahlédnutí do spisů, včetně pořízení kopií.

Informace se poskytnou ihned nebo písemně nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů (nutnost vyhledávání údajů v archívech, kompletování dat… ) ještě maximálně o 10 dnů prodloužit.

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode