Komplexní pozemkové úpravy

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (část Fojtovice)
180626-naroky-SPU_255599_2018.pdf
(č.j.:OB-283-2018 ;vyvěšeno: 6.6.2018.2018; staženo 29.6.2018)