Komplexní pozemkové úpravy

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
180505-KPU-naroky.pdf
(č.j.: ;vyvěšeno: 18.4.2018; staženo 5.5.2018)