Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 - nahrazena

Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 2/2012