Obecné závazná vyhláška č. 1/2012 (poplatek výherní hrací stroj)

kterou se ruší obecné závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 8.3.2012 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"): 
 
Čl. 1
Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 14. 2. 2011. 
 
Čl. 2
Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 
 
----------------------
František David v.r.
starosta 
---------------------
Josef Kučera v.r.
místostarosta 
-------------------
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.3.2012 
Sejmuto z úřední desky dne: 30.3.2012 
 
 
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode