Opravné prostředky

Nedostanete-li odpověď nebo nejste-li s písemnou odpovědí na Váš dotaz spokojen(a), máte do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo od doručení rozhodnutí, možnost podat odvolání prostřednictvím evidence žádostí o informaci, a to ve věcech samostatné působnosti k obecnímu úřadu a ve věcech přenesené působnosti ke krajskému úřadu Ústeckého kraje. Ti do 15 dnů od předložení odvolání rozhodnou. Proti jejich rozhodnutí už se nelze odvolat. 

Znění tohoto odstavce ještě nebylo schváleno a nelze jej aktuálně považovat za oficiální.