Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí.

Prodávaný majetek
pozemková parcela č. 1289/4 o výměře 478 m', ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území v k.ú. Heřmanov, obec Heřmanov, vedená u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a zapsaná na LV č. 60000.

Více v souboru: 190828-aukce.pdf (Vyvěšeno: 30.7.2019; staženo 28.8.2019)

Prodávaný majetek
· pozemková parcela č. 1289/4 o výměře 478 m', ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Heřmanov, obec Heřmanov, vedená u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín a zapsaná na LV č. 60000.

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

logo CzechPoint

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode