Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně, faxem nebo elektronickou poštou.

Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.

Kontaktní údaje na příjem žádostí jsou v sekci "Obecní úřad"