SPÚ - zamýšlený převod pozemků

Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků.
Lesní pozemky Heřmanvo pdf 266kB
Lesní pozemky Fojtovice pdf 267kB
Vyvěšení: 11.9.2017; Sejmutí: 11.12.2017