Usnesení ze dne 16. 12. 2010

Zastupitelstvo obce Heřmanov

a) bere na vědomí :

 • zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO
 • zprávu starosty o povodňových škodách
 • zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.12.2010
 • zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO
 • zprávu starosty o povodňových škodách
 • zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.12.2010
 • uzavření ZŠ a MŠ v době vánočních svátků

b) schvaluje :

 • členy návrhové komise p.Košinu, p.Rudolfa a pí.Švandrlíkovou
 • ověřovatele zápisu p.Kučeru a pí.Kratěnovou
 • zapisovatele zápisu pí.Petrovickou
 • program zastupitelstva
  • Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
  • Ustavení zapisovatele
  • Činnost obecního úřadu od posledního ZO
  • Informace o povodňových škodác
  • Zápis z jednání finančního výboru
  • Návrh rozpočtového provizoria na r.2011
  • Návrh provedení inventarizace majetku obce a závazků k 31.12.2010 a jmenování inventarizační komise
  • Návrh rozpočtového opatření č.5
  • Změna statutárních zástupců ve společnosti Obecní lesy s.r.o. Heřmanov
  • Zřízení komisí a jejich členů
  • Různé :
   • návrh na roční uzávěrku prodeje obecních pozemků
   • pronájem pozemků – tento bod byl během zasedání převeden jako řádný bod jednání ZO
   • vydávání místního zpravodaje
   • zaměstnávání místních obyvatel na veřejně prospěšné práce
   • informace o vyřízených žádostech na kácení stromů mimo les a prodej pozemků
   • projednání ukončení smlouvy o pronájmu hasičské zbrojnice
   • informace o uzavření ZŠ a MŠ v době vánočních svátků
   • jmenování zástupce Obce Heřmanov do Školské rady ZŠ a MŠ Heřmanov
   • Diskuse
 • rozpočtové provizorium na rok 2011
 • provedení inventarizace majetku a závazků obce Heřmanov k 31.12.2010 a
  jmenování inventarizační komise ve složení p.David, pí.Kratěnová, p.Košina a p.Rudolf
 • rozpočtové opatření č. 5
 • zřízení komisí a jmenování jejich členů a to:
  • Sbor pro občanské záležitosti : pí.Helebrantová, pí.Schánělová, pí.Chovancová, pí.Michálková
  • Komise pro lesní hospodářství a pozemky : p.Váňa, p.Kučera, p.Vepřek, sl.Kaletusová
  • Komise pro kulturu a sport : pí.Švandrlíková, pí.Hambergerová, pí.Váňová, pí.Pálková, p.Štěpanovský
  • Redakční rada : pí.Kratěnová, p.Vepřek, p.Hamberger, p.Kout a p.Minařík J.
 • roční uzávěru prodeje pozemků z důvodu zmapování všech stávajících obecních pozemků
 • pronájem st. p.č.108 o výměře 104 m2 a p.p.č.188 o výměře 800 m2 v k.ú. Heřmanov pí.Bc.Gabriele Švandrlíkové, bytem Heřmanov čp. 148 a p. Přemyslu Švandrlíkovi, bytem Sídliště 662, Benešov nad Ploučnicí
 • p.Michala Košinu zástupcem Obce Heřmanov ve Školské radě ZŠ a MŠ Heřmanov

c) odvolává
zástupce společnosti Obecní lesy, s.r.o. Heřmanov p. Josefa Sedláčka, p. Josefa Kučeru a pí. Evu Michálkovou ke dni 31.12.2010

d) jmenuje
statutárním zástupcem Obecní lesy, s.r.o. Heřmanov p. Františka Davida, starostu obce Heřmanov k 1.1.2011

e) nedoporučuje prodej pozemků
p.č.1001v k.ú. Fojtovice p.Špačkovi; p.č.1004 v k.ú.Fojtovice p.Špačkovi;
p.č. 1001 v k.ú. Fojtovice p.Laušmanovi; st.p.č.68 a p.č.113 v k.ú. Fojtovice p.Špačkovi.

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode