Usnesení ze dne 16. 12. 2010

Zastupitelstvo obce Heřmanov

a) bere na vědomí :

 • zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO
 • zprávu starosty o povodňových škodách
 • zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.12.2010
 • zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO
 • zprávu starosty o povodňových škodách
 • zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.12.2010
 • uzavření ZŠ a MŠ v době vánočních svátků

b) schvaluje :

 • členy návrhové komise p.Košinu, p.Rudolfa a pí.Švandrlíkovou
 • ověřovatele zápisu p.Kučeru a pí.Kratěnovou
 • zapisovatele zápisu pí.Petrovickou
 • program zastupitelstva
  • Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
  • Ustavení zapisovatele
  • Činnost obecního úřadu od posledního ZO
  • Informace o povodňových škodác
  • Zápis z jednání finančního výboru
  • Návrh rozpočtového provizoria na r.2011
  • Návrh provedení inventarizace majetku obce a závazků k 31.12.2010 a jmenování inventarizační komise
  • Návrh rozpočtového opatření č.5
  • Změna statutárních zástupců ve společnosti Obecní lesy s.r.o. Heřmanov
  • Zřízení komisí a jejich členů
  • Různé :
   • návrh na roční uzávěrku prodeje obecních pozemků
   • pronájem pozemků – tento bod byl během zasedání převeden jako řádný bod jednání ZO
   • vydávání místního zpravodaje
   • zaměstnávání místních obyvatel na veřejně prospěšné práce
   • informace o vyřízených žádostech na kácení stromů mimo les a prodej pozemků
   • projednání ukončení smlouvy o pronájmu hasičské zbrojnice
   • informace o uzavření ZŠ a MŠ v době vánočních svátků
   • jmenování zástupce Obce Heřmanov do Školské rady ZŠ a MŠ Heřmanov
   • Diskuse
 • rozpočtové provizorium na rok 2011
 • provedení inventarizace majetku a závazků obce Heřmanov k 31.12.2010 a
  jmenování inventarizační komise ve složení p.David, pí.Kratěnová, p.Košina a p.Rudolf
 • rozpočtové opatření č. 5
 • zřízení komisí a jmenování jejich členů a to:
  • Sbor pro občanské záležitosti : pí.Helebrantová, pí.Schánělová, pí.Chovancová, pí.Michálková
  • Komise pro lesní hospodářství a pozemky : p.Váňa, p.Kučera, p.Vepřek, sl.Kaletusová
  • Komise pro kulturu a sport : pí.Švandrlíková, pí.Hambergerová, pí.Váňová, pí.Pálková, p.Štěpanovský
  • Redakční rada : pí.Kratěnová, p.Vepřek, p.Hamberger, p.Kout a p.Minařík J.
 • roční uzávěru prodeje pozemků z důvodu zmapování všech stávajících obecních pozemků
 • pronájem st. p.č.108 o výměře 104 m2 a p.p.č.188 o výměře 800 m2 v k.ú. Heřmanov pí.Bc.Gabriele Švandrlíkové, bytem Heřmanov čp. 148 a p. Přemyslu Švandrlíkovi, bytem Sídliště 662, Benešov nad Ploučnicí
 • p.Michala Košinu zástupcem Obce Heřmanov ve Školské radě ZŠ a MŠ Heřmanov

c) odvolává
zástupce společnosti Obecní lesy, s.r.o. Heřmanov p. Josefa Sedláčka, p. Josefa Kučeru a pí. Evu Michálkovou ke dni 31.12.2010

d) jmenuje
statutárním zástupcem Obecní lesy, s.r.o. Heřmanov p. Františka Davida, starostu obce Heřmanov k 1.1.2011

e) nedoporučuje prodej pozemků
p.č.1001v k.ú. Fojtovice p.Špačkovi; p.č.1004 v k.ú.Fojtovice p.Špačkovi;
p.č. 1001 v k.ú. Fojtovice p.Laušmanovi; st.p.č.68 a p.č.113 v k.ú. Fojtovice p.Špačkovi.

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode