Usnesení ze dne 20.12.2018

Zastupitelstva obce Heřmanov, které se konalo 20. 12. 2018

ZO Heřmanov schválilo
a) program veřejného zasedání
b) rozpočtové opatření č. 5 /2018 - bude nedílnou součástí zápisu
c) návrh rozpočtu příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2019 s výší příspěvku 387 000 Kč od zřizovatele
d) schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2019, kdy příjmy činí 8 389 100 Kč a výdaje činí 15 120 300 Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 6 731 200 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let.
e) výběr zhotovitele EKONA, spol., s. r. o. Nitranská 418, 460 01 Liberec na dodávku a montáž technologického zařízení k vodárně ve Fojtovicích za cenu 156 695 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD
f) uzavření servisní a materiálové smlouvy s firmou IT Děčín, s. r. o. Teplická 27/29 po dobu 36 měsíců pro kopírovací zařízení HP PageWide 57750dw
g) dodatek č. 1/2018 ke sml. č. 314009339, sběr svoz a odstranění odpadu
h) dodatek č. 1/2018 ke sml. č. 312009339, sběr svoz a odstranění odpadu
ch) dodatek č. 5 ke SoD s panem Š. Špankem s prodloužením SoD na uklízení sněhu do 31. 5. 2019
i) prodej pozemků p. p.č. 122/1 a p. p.č. 121 v k.ú. Fojtovice o výměrách 161 m2 a 104 m2, za cenu 10 780 Kč dle znaleckého posudku č. 3470-41-2018 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
j) záměr prodeje p. p.č 139/2 v kú. Fojtovice
k) dodatek č. 1 o prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ Heřmanov č. p.13 do 31. 12. 2019
l) dodatek č. 1 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na BJ Heřmanov č. p.113 do 31. 12. 2019
m) dodatek č. 1 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na nebytové prostory Heřmanov č. p.113 do 31. 12. 2019
n) dodatek č. 1 o prodloužení stávající nájemní smlouvy na nebytové prostory Fojtovice č. p. 66 do 31. 12. 2019
o) podání žádosti o dotaci vyhlášenou MMR na r. 2019 z podprogramu „PROV“
p) zplnomocnění zmocněnců v počtu 3 Mysliveckého sdružení Hubert Heřmanov pro valné hromady s ukončením platnosti do 31. 10. 2022
r) uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2019 pro jednoho zaměstnance s pracovním zařazením „Technický pracovník obce“
s) roční odměnu pro členy kulturní a sportovní komise ve výši 5 000 Kč, odměny budou vypláceny pololetně s platností do konce roku 2019
t) roční odměnu pro členy SPOZ ve výši 4 000 Kč, odměny budou vypláceny pololetně s platností do konce roku 2019

ZO Heřmanov vzalo na vědomí
a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 1. 11. 2018 do 20. 12. 2018
b) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta
c) platnost stávajícího jednacího řádu platného od 28. 10. 2011

ZO Heřmanov poskytuje
a) TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 160 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019
b) místnímu šipkařskému clubu: „Mamlas team“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č. 2/2019

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode