Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání dne 6.11.2014

Výpis  z  USNESENÍ

z ustavujícího  veřejného  zasedání ZO dne 6.11. 2014 od 18.00 hod

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. s ch v a l u j e :

a/  program  ustavujícího zasedání

b/  zvolení jednoho místostarosty

d/  veřejné hlasování volby starosty a místostarosty

 

2. u r č u j e :

a/ pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,  

   funkce místostarosty neuvolněná

 

3. z ř i z u j e :

a/ finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

 

4. v o l í :

a/  starostou pana Františka Davida

b/  místostarostou pana Josefa Kučeru

c/  předsedou finančního výboru pana Tomáše Rudolfa

d/  předsedou kontrolního výboru pana Martina Vepřeka

e/  členy finančního výboru pana Josefa Váňu a pana Karla Helebranta

f/   členy kontrolního výboru pana Martina Šrámka a pana Petra Pospíšila

 

4. s t a n o v í:

a/  měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

 

František  D a v i d                                                         Josef  K u č e r a

     Starosta                                                                        Místostarosta

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode