Usnesení z I. veřejného zasedání ZO ze dne 13.03.2014