Usnesení ze dne 16.8.2018

Informace z usnesení 3. veř.  zasedání ZO Heřmanov ze dne 16.8.2018

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. schvaluje 

a) rozpočtové opatření č.3 /2018, bude nedílnou součástí zápisu

b) program veřejného jednání

c) prodej  pozemku st.č. 106 v kú. Blankartice o výměře 277 m2, zastavěná plocha a nádvoří  za cenu 21 664 Kč dlenaleckého posudku č.3360-67-2018 paní Sejrkové a pověřuje starostu podpisem KS

d) prodej  pozemku p.p.č. 116 v kú. Blankartice o výměře 90 m2, zahrada za cenu 2 247 Kč dle znaleckého posudku č.3445-16-2018 JUDr. Karla Čády a pověřuje starostu podpisem KS

e) prodej  pozemků p.p.č. 143/4 a p.p.č.143/2 v k.ú. Fojtovice o výměrách 19 m2 a 102 m2, za cenu 12 060 Kč dle znaleckého posudku č.5785-36-18 Pavla Rejna a pověřuje starostu podpisem KS

2. neschvaluje 

    záměr prodeje pozemku p.p.č. 121/3 v kú. Heřmanov

3. bere na vědomí 

a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od  31.5.2018 do 16.8.2018

b) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka

c) rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 637 944 Kč

d) aktualizaci plánu rozvoje obce do roku 2022

e) stav rozpracovanosti obecní kroniky

 

František  D a v i d                                                                Josef  K u č e r a

Starosta obce Heřmanov                                                       Místostarosta obce Heřmanov

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode