Usnesení ze dne 24.10.2019

Usnesení ze 4. veřejného jednání dne 24.10. 2019 ve Fojtovicích
      
Starosta určuje  ověřovateli zápisu Miroslavu Černou a Martina Kouta, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

 • Usnesení č.93 /2019
  ZO Heřmanov  schvaluje program veřejného zasedání
 • Usnesení č. 94 /2019
  ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 29.8.2019 do 24.10.2019
 • Usnesení č. 95/2019
  ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta
 • Usnesení č.96 /2019
  ZO Heřmanov schvaluje rozpočtové opatření č.4 /2019, bude nedílnou součástí zápisu
 • Usnesení č.97/2019
  ZO Heřmanov  schvaluje prodej pozemků p.č. 170, p.č.171 a  p.č.177(177/2)  v kú. Fojtovice za cenu 29 000 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 3550-83-2019 a pověřuje starostu podpisem KS
 • Usnesení č.98/2019
  ZO Heřmanov schvaluje „Návrh střednědobého výhledu obce Heřmanov na roky 2020 – 2024“
 • Usnesení č.99/2019
  ZO Heřmanov   povoluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Heřmanov v rozsahu 19 žáků základní školy pro školní rok 2019-2020
 • Usnesení č.100/2019
  ZO Heřmanov  schvaluje přijetí obce Starý Šachov do „Sdružení obcí Benešovska“
 František David, starosta obce Heřmanov
Josef Kučera, místostarosta obce Heřmanov   

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode