Volby do Evropského parlamentu 2019

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

 

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů č. 4/2019 s datem rozeslání 17.01.2019 (považován za den vyhlášení), volby do Evropského parlamentu. 
Na území České republiky jsou stanoveny dny jejich konání na pátek 24.05.2019 a sobotu 25.05.2019. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin.

Harmonogram úkolů a lhůt

Informace k voličským průkazům
Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit v okrsku, kde je veden v seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů může požádat obecní nebo zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, t.j. od 17.01.2019, a to:
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin
- osobně - nejpozději do 22.05.2019 do 16 hodin

Voličské průkazy je možné vydávat od 09.05.2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo je možné voličský průkaz voliči zaslat.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
 

Vzor - žádost o voličský průkaz

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiného členského státu EU - služba na odboru HS

Ministerstva vnitra ČR dne 5.4.2019 zveřejnilo rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu.
Přehled kandidujících politických stran, hnutí a koalic

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode