Založení a vývoj obce

Obec byla pravděpodobně založena již v době prvního osídlování severočeského území německým obyvatelstvem v letech mizi r. 1150 - 1250 jako lesní kovářská osada. Bezprostřední blízkost města Benešova, vycházející z osídlení hradu, byla pro rozvoj obce příznivá. Jméno "Hermersdorf" pochází z křestního jména Hermann, jenž patřil k tehdejším lokátorům osídlování. Pojmenování může rovněž být také po děčínském hradním pánovi z rodu Markvarticů.

Poté, co byl Heřmanov rozděleno mezi dvě panství, dochází k vyčlenění horní poloviny Heřmanova a vzniká samostatná víska Fojtovice, názvem vzniklým pravděpodobně ze jména vlastníka Vogt von Tichlowitz jako Vogtsdorf, později Voitsdorf.

Tehdejší rychtářství bylo po staletí až do roku 1848 v rukou rodiny Schneidererových na čísle popisném 5. Jméno domu znělo „Schnederbauer“.
V roce 1691 žilo v Heřmanově 360 osob, o stolení později měla obec 81 domků, v roce 1833 již 93 domů se 467 obyvateli. v roce 1890 měla obec již 785 německých obyvatel.