Záměr k prodeji obecního pozemku

Záměr prodeje pozemku PDF
(vyvěšení: 23.5.2017  sejmutí 7.6.2017)